Mzdy a analýzy
Čas čítania 02:33
Mzdy a analýzy
Kategória:
Mzdy a analýzy

V školstve bude podľa analýz ročne chýbať 1500 – 2100 učiteľov

V školstve na Slovensku bude chýbať každý rok dodatočne 1500 učiteľov do roku 2024 a následne v ďalších piatich rokoch 2100 učiteľov ročne. Vyplýva to z analýz Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP). Najvážnejší nedostatok je v Bratislavskom kraji, zatiaľ čo Prešovský kraj je na tom najlepšie. Uviedla to generálna riaditeľka IVP Zuzana Baranovičová s tým, že akútny nedostatok učiteľov je v predmetoch fyzika, matematika a informatika a hrozba nedostatku učiteľov z dôvodu starnutia je najmä pri odborných predmetoch.

Bratislava 6. októbra (TASR) – Hlavné príčiny nedostatku sú nízka atraktivita učiteľského povolania, rast žiackej populácie, starnutie existujúcich učiteľov a ich odchody do dôchodku. “Navrhovali sme viacero opatrení, ktoré sa týkajú oblastí, ako je finančné ohodnotenie, pracovné podmienky kontinuálny alebo profesijný rozvoj učiteľov. Považujeme za veľmi dôležité hovoriť aj o spoločenskom povedomí o tejto profesii, kde si myslíme, že by sme mali aj v rámci spoločnosti lepšie komunikovať práve dôraz a dôležitosť profesie učiteľa ako takej,” zdôraznila Baranovičová.

Hlavné príčiny nedostatku sú nízka atraktivita učiteľského povolania, rast žiackej populácie, starnutie existujúcich učiteľov a ich odchody do dôchodku.

Ako uviedol poradca ministra Roman Baranovič, je potrebné zvážiť zvýšenie platových taríf alebo možnosť celospoločenskej diskusie o platovom automate. Riešením by podľa neho bolo zavedenie regionálnych príplatkov, prípadne úprava normatívu podľa regiónov prostredníctvom koeficientu ekonomickej rovnováhy (KER). “Snažili sme sa navrhnúť nástroj, ktorý sa dá pomerne ľahko implementovať a je kompatibilný so systémom, ktorý máme na školách už dnes,” zdôraznil. Tento nástroj by podľa neho pomohol vyrovnať nerovnováhu medzi jednotlivými regiónmi, pričom by bral do úvahy ekonomickú silu daného regiónu.

Analytici tiež odporúčajú zvýšiť osobné príplatky a odmeny pre učiteľov, ako aj poskytovať stabilizačné pôžičky pre študentov učiteľstva nedostatkových aprobácií. Priblížili, že nízky prechod absolventov učiteľstva do škôl a vysokú mieru odchodov začínajúcich učiteľov by na základe návrhov IVP mohlo čiastočne vyriešiť zvýhodnenie hypotéky a overenie využívania učiteľskej pôžičky. Podpora budovania vzťahov medzi rodinami, komunitou a školou môže podľa nich zvýšiť uznávanie učiteľov.

Zníženie základného úväzku začínajúcich a uvádzajúcich učiteľov a zlepšenie možností pre profesijný rast sú ďalšie navrhované kroky. Tiež je podľa nich dôležité vyhodnotiť spokojnosť supervízorov a mentorov v regionálnych centrách podpory učiteľov a vytvoriť novú pozíciu – mentora pre riaditeľov.

Z prieskumov vyplýva, že časť učiteľov vníma prípravu na toto povolanie za nedostatočnú a zmienili sa aj o bariérach v kontinuálnom vzdelávaní. Preto je podľa analytikov potrebné navrhnúť systém opatrení na zvýšenie kvality učiteľských študijných programov, zmapovať systém podpory učiteľov v kontinuálnom vzdelávaní a navrhnúť odporúčania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR tiež odporúča vytvoriť portál s dostupnými vzdelávacími aktivitami a možnosťou ich hodnotenia.

Zdroj: TASR  Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."