Mzdy a analýzy
Čas čítania 02:00
Mzdy a analýzy
Kategória:
Mzdy a analýzy

Platové rozdiely medzi mužmi a ženami sú na Slovensku vyššie ako priemer EÚ

Na rozdielnom odmeňovaní žien a mužov sa podieľa viacero faktorov, ktoré súvisia aj so štruktúrou pracovného trhu, so systémami odmeňovania u zamestnávateľov, nedostatočným zosúladením pracovného a rodinného života či s rodovými stereotypmi. Rozdiely v mzdách medzi mužmi a ženami sú na Slovensku vyššie ako priemer Európskej únie (EÚ), v súčasnosti sa pohybujú na úrovni 16,6 %. Upozornila na to Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR.

Bratislava 27. októbra (TASR) – Nerovnosť v odmeňovaní podľa KOZ ovplyvňuje existenciu a životnú úroveň celej spoločnosti. Platové rozdiely medzi mužmi a ženami aj napriek vyššiemu dosiahnutému vzdelaniu žien tak spôsobujú, že ženy sú ohrozené chudobou viac. Rodová nerovnosť sa však prenáša aj do rozdielnej výšky dôchodkov. Slovenské ženy tak majú v priemere o 18 % nižšie dôchodky ako muži.

“V pracovnom živote sú ženy stále v nevýhodnejšej pozícii ako muži. Napríklad muži zarábajú približne o 9,5 % viac ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve. Naopak, ženy majú mzdy približne o 10 % nižšie ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve,” uviedla prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Rozdiely v mzdách medzi mužmi a ženami sú na Slovensku vyššie ako priemer Európskej únie, v súčasnosti sa pohybujú na úrovni 16,6 %.

V priemere sa ženy na Slovensku venujú neplateným domácim prácam 38 hodín týždenne, pričom vykonávajú 68 % z nich. Odborári upozornili na to, že materstvo, nižšie platené pozície či chýbajúca infraštruktúra predprimárnej starostlivosti ovplyvňujú ženy v ich pracovnej kariére až do dôchodkového veku. Transpozícia európskych smerníc však prináša niektoré opatrenia na zníženie platových rozdielov.

Slovensko je povinné transportovať do právnych poriadkov do 7. júna 2026 Smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania.

Rada Európy tiež odporučila členským štátom EÚ, aby ratifikovali dohovor Medzinárodnej organizácie práce, ktorý sa týka neplatenej domáckej práce. Ustanovuje sa ním globálna minimálna ochrana pri práci pre pracovníkov v domácnosti a má pomôcť obmedziť ich zneužívanie a vykorisťovanie. Slovensko ho však zatiaľ neratifikovalo.

“K odstráneniu rodových nerovností by pomohlo aj skrátenie pracovného času bez znižovania mzdy. Ženám by uľahčilo zosúladenie rodinného a pracovného života, nemuseli by z dôvodu starostlivosti o domácnosť voliť kratšie a menej platené pracovné úväzky,” dodala KOZ.

Zdroj: TASR  Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."