Vzdelávanie
Čas čítania 03:05
Vzdelávanie
Kategória:
Vzdelávanie

Žiaci v duálnom vzdelávaní dosahujú horšie výsledky v záverečných skúškach

Rozdiely sa prejavili v nižšej schopnosti aplikovať teóriu v praxi či schopnosti pracovať samostatne so zariadeniami.

Bratislava 8. novembra (TASR) – Žiaci v duálnom vzdelávaní na stredných odborných školách (SOŠ) dosahujú horšie výsledky v záverečných skúškach ako ostatní. Informovala o tom Štátna školská inšpekcia (ŠŠI), ktorá preto odporúča napríklad modernizovanie školských dielní či prispôsobenie tém skúšok profilu absolventov.

Ako povedala hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská:

Žiaci v praktickej časti záverečnej skúšky dosiahli lepšie výsledky ako v jej teoretickej časti, známka z odborného výcviku na konci tretieho ročníka bola lepšia ako výsledok z oboch častí záverečnej skúšky a súčasne žiaci v duálnom vzdelávaní vykazovali celkovo horšie výsledky ako žiaci mimo neho. Navyše v porovnaní s minulým školským rokom možno badať trend zhoršenia vo všetkých výsledkoch.

Žiaci dosiahli v hodnotení praktickej časti záverečnej skúšky o 0,4 lepšiu celkovú priemernú úroveň ako v hodnotení teoretickej časti. Rozdiely medzi žiakmi v duálnom vzdelávaní a mimo neho sa podľa ŠŠI prejavili v nižšej schopnosti aplikovať požadované teoretické vedomosti v praxi, samostatne pracovať so zariadeniami a preukázať pracovné zručnosti pri prepájaní teórie s praxou, v uplatnení skúseností a zručností získaných počas praktickej prípravy. Značné rezervy sa u niektorých žiakov prejavili aj pri správnom uplatňovaní odbornej terminológie, pri zdôvodňovaní názorov a v argumentácii, čo súviselo s menej rozvinutými komunikačnými kompetenciami, doplnila inšpekcia.

Zamestnávatelia, ako i majstri odborného výcviku síce uviedli, že dôvodom horších výsledkov žiakov v duálnom vzdelávaní je dištančné vzdelávanie v prvom ročníku, avšak minulý rok prebiehalo dištančné vzdelávanie oveľa dlhšie a výsledky skúšok boli lepšie. Konštatujeme, že na zhoršenie výsledkov mala vplyv aj kvalita praktického vyučovania.

Úroveň výsledkov žiakov v hodnotení praktickej časti záverečnej skúšky v treťom ročníku je najlepšia u žiakov, ktorí ju vykonávali v dielni školy. “V praktickej časti skúšky sa rozdiely medzi jednotlivými žiakmi prejavili v miere ich samostatnosti, v osvojení si praktických zručností a aplikovaní teoretických vedomostí. Nízke komunikačné zručnosti u niektorých žiakov obmedzovali ich plynulé vyjadrovanie a schopnosť argumentácie,” doplnila Štofková Dianovská.

 V teoretickej časti záverečnej skúšky sa najväčšie odlišnosti pozorovali v prepájaní teórie s praxou, v disponovaní správnou odbornou terminológiou a v miere rozvoja komunikačných kompetencií, v schopnosti argumentovať a vyjadrovať sa v súvislostiach. ŠSI tiež poukázala na to, že v jednej zo škôl 62,5 percenta žiakov dosiahlo veľmi nízku úroveň vedomostí a zručností v príslušnom učebnom odbore.

Štátna školská inšpekcia na úrovni škôl preto odporúča okrem modernizovania strojového vybavenia školských dielní aj vypracovať témy obidvoch častí záverečných skúšok v súlade s cieľovými požiadavkami na profil absolventa v danom učebnom odbore. Odporúča aj objektívne hodnotenie žiakov počas celého štúdia.

ŠŠI sledovala stav realizácie záverečných skúšok v školskom roku 2022/2023 na desiatich SOŠ. V nich malo záverečné skúšky 64 žiakov v siedmich učebných odboroch a štvrtinu z nich tvorili žiaci v systéme duálneho vzdelávania.

Zdroj: TASR  Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."