Vzdelávanie
Čas čítania 02:04
Vzdelávanie
Kategória:
Vzdelávanie

Pomoc pre učiteľov prostredníctvom inovačného vzdelávania

Národný inštitút vzdelávania a mládeže v auguste predstavil odbornej verejnosti šesť programov inovačného vzdelávania, ktoré reflektujú požiadavky škôl súvisiace s reformou inkluzívneho vzdelávania.

Bratislava 16. novembra (TASR) – Rezort školstva pripravil adresnú pomoc pre učiteľov prostredníctvom inovačného vzdelávania. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Zámerom inovačného vzdelávania je zlepšiť pripravenosť pedagogických a odborných zamestnancov na poskytovanie inkluzívneho vzdelávania a výchovy detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj ostatných detí a žiakov, ktorí podporu odôvodnene potrebujú.

 Na školách sa od septembra zavádza nový systém podporných opatrení, ktorého cieľom je plnohodnotnejšie zapájanie žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu. Podporné opatrenia budú školy podľa rezortu zavádzať postupne. Jednotlivé podporné opatrenia a spôsob ich realizácie obsahuje Katalóg podporných opatrení.

Štátny tajomník Slavomír Partila uviedol:

Systémom podporných opatrení dosiahneme, že už doteraz poskytovaná podpora deťom a žiakom bude adresnejšia a flexibilnejšia. Do celého procesu sa aktívnejšie a systematickejšie zapoja zákonní zástupcovia detí a žiakov, školy, školské zariadenia, celý systém poradenstva a prevencie, regionálne úrady školskej správy a organizácie zriadené ministerstvom školstva.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) v auguste predstavil odbornej verejnosti šesť programov inovačného vzdelávania, ktoré reflektujú požiadavky škôl súvisiace s reformou inkluzívneho vzdelávania. “Spätná väzba z informačných seminárov nám ukázala, že tu je záujem o ďalšie vzdelávanie zo strany škôl, školských zariadení aj zariadení poradenstva a prevencie. Aktuálne programy inovačného vzdelávania reagujú práve na nový systém podporných opatrení,” uviedla vedúca oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie NIVaM Ivana Drangová.

Programy inovačného vzdelávania poskytované NIVaM sú bezplatné a sú tiež dostupné po celom Slovensku. Účastníci môžu využiť online i prezenčnú formu vzdelávania. Úspešným absolvovaním programu inovačného vzdelávania získajú certifikát a môžu si uplatniť trojpercentný príplatok v rámci profesijného rozvoja, tvrdí rezort. Všetky programy inovačného vzdelávania sú podľa MŠVVaŠ v rozsahu 50 hodín. Z toho vzdelávanie tvorí 30 hodín a dištančné úlohy 20 hodín.

Zdroj a foto: TASR  
"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."