Spravodajstvo
Čas čítania 02:53
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

Európsky parlament odobril zlepšenie pracovných podmienok vodičov v medzinárodnej doprave

Európsky parlament vo štvrtok definitívne schválil novú legislatívu EÚ, ktorá má zlepšiť pracovné podmienky vodičov a ukončiť narúšanie hospodárskej súťaže v cestnej nákladnej doprave.

Brusel 9. júla (TASR) – Európsky parlament (EP) vo štvrtok definitívne schválil novú legislatívu EÚ, ktorá má zlepšiť pracovné podmienky vodičov a ukončiť narúšanie hospodárskej súťaže v cestnej nákladnej doprave.
      
Poslanci v stredajšom (8. 7.) hlasovaní odmietli všetky nové pozmeňujúce návrhy k smernici a dvom nariadeniam, na ktorých znení sa vyjednávači EP a Rady EÚ dohodli ešte v decembri. Texty všetkých troch právnych aktov odobrili ministri členských štátov EÚ už v apríli. Parlament tak definitívne schválil reformu v oblasti cestnej nákladnej dopravy.
      
Nové pravidlá týkajúce sa vysielania vodičov, časov jazdy a odpočinku vodičov, ako aj lepšieho vymáhania pravidiel týkajúcich sa kabotáže (prepravy v rámci členského štátu dočasne zabezpečovanej dopravcom z inej krajiny EÚ po vyložení prevážaného nákladu) majú ukončiť narúšanie hospodárskej súťaže v sektore cestnej dopravy.
      
Reforma pomôže zabezpečiť lepšie podmienky oddychu pre vodičov a umožní im tráviť viac času doma. Dopravné spoločnosti budú musieť upraviť ich pracovný čas tak, aby sa vodiči v sektore medzinárodnej nákladnej dopravy mohli pravidelne vracať domov, a to každé tri alebo štyri týždne v závislosti od toho, ako bude rozvrhnutý ich pracovný čas. Povinný týždenný odpočinok nebude možné čerpať v kabíne vozidla. Ak vodič čas odpočinku strávi mimo domova, zamestnávateľ bude povinný uhradiť mu náklady na ubytovanie.
      
Na zamedzenie podvodom sa budú používať tachografy inštalované do vozidiel, ktoré budú zaznamenávať každé prekročenie hraníc. V snahe zabrániť systematickej kabotáži sa zavedie štvordňová prestávka, ktorá musí uplynúť pred tým, ako môže vozidlo vykonávať ďalšiu kabotážnu prepravu v tej istej krajine.
      
V rámci opatrení zameraných proti schránkovým spoločnostiam by podniky cestnej nákladnej dopravy mali byť schopné preukázať, že podstatnú časť svojej prepravy vykonávajú v členskom štáte, v ktorom sú registrované. Nová legislatíva obsahuje požiadavku, aby sa nákladné vozidlá vracali do operačného centra podniku každých osem týždňov. To sa bude vzťahovať aj na ľahké úžitkové vozidlá s hmotnosťou nad 2,5 tony, ktoré budú musieť byť takisto vybavené tachografom.
      
Reforma prináša jasný právny rámec, ktorý by mal zamedziť rozdielnym prístupom jednotlivých členských štátov k vodičom spoza ich hraníc a zabezpečiť všetkým vodičom spravodlivú odmenu. Pravidlá týkajúce sa vysielania vodičov sa budú vzťahovať na kabotážnu a medzinárodnú prepravu s výnimkou tranzitnej, bilaterálnej prepravy a bilaterálnej prepravy s dvoma dodatočnými nakládkami alebo vykládkami tovaru.
      
Nová legislatíva vstúpi do platnosti po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ, k čomu by malo dôjsť v nasledujúcich týždňoch. Smernica o vysielaní vodičov nadobudne účinnosť 18 mesiacov po vstupe do platnosti. Nariadenie o časoch odpočinku a návratu vodičov nadobudne účinnosť 20 dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ a nariadenie upravujúce návrat nákladných vozidiel a prístup na trh nadobudne účinnosť 18 mesiacov po vstupe do platnosti.

Zdroj: TASR   Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."