Spravodajstvo
Čas čítania 02:13
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

Súčasťou aktivít letných škôl má byť aj podpora gramotnosti žiakov

Súčasťou aktivít letných škôl, ktoré sa začnú od pondelka 10. augusta, má byť aj podpora tvorivosti a iniciatívnosti, hodnotovej výchovy, matematickej, čitateľskej, informačnej a prírodovednej gramotnosti, ako aj analytického a kritického myslenia žiakov.

Bratislava 9. augusta (TASR) – Súčasťou aktivít letných škôl, ktoré sa začnú od pondelka 10. augusta, má byť aj podpora tvorivosti a iniciatívnosti, hodnotovej výchovy, matematickej, čitateľskej, informačnej a prírodovednej gramotnosti, ako aj analytického a kritického myslenia žiakov. Uviedlo to Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v metodickom odporúčaní k organizácií a podmienkam letných škôl.
      
Letná škola nemá kopírovať klasickú výučbu, ale mala by prispieť k stimulácii výchovno-vzdelávacieho procesu. Vzdelávanie by malo mať formou zážitkového, hravého a tvorivého učenia sa, pričom organizované sú na báze dobrovoľnosti. Zámerom letných škôl je podľa rezortu školstva poskytnúť zmysluplné využitie času počas letných prázdnin s výchovno-vzdelávacími aktivitami, ktoré sú prispôsobené veku a potrebám žiakov. Ich cieľom je vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku prerušeného vyučovania v školách, ako aj poskytnúť možnosť adaptácie žiakov na začatie školského roka 2020/2021 po stránke vzdelávacej, socializačnej a výchovnej.
      
Tento druh vzdelávania je určený pre žiakov všetkých ročníkov základných škôl (ZŠ), aj pre žiakov zo ZŠ so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Z metodického odporúčania rezortu školstva vyplýva, že je vhodné, aby bola strava žiakom počas letných škôl zabezpečená v školských jedálňach.
      
Rezort školstva odporúča, aby v prípade, ak je to možné, rozdelili žiakov podľa ročníkov na tri skupiny. V prvej majú byť žiaci nultého až tretieho ročníka, v druhej skupine štvrtáci a piataci a v poslednej tretej skupine žiaci 6. až 9. ročníka. “Miestom realizácie vzdelávacích aktivít by mal byť nielen interiér školy a triedy, ale najmä vonkajšie priestory a blízke okolie školy,” poznamenal rezort školstva. Počas letnej školy sa neodporúča zadávať úlohy na domácu prípravu a plnenie všetkých aktivít by malo byť viazané výlučne na čas strávený v letnej škole.
      
Rezort školstva vyčlenil na projekt letných škôl 500.000 eur, pričom podporil 244 projektov. “Podporené školy budú realizovať 581 cyklov v celkovej dĺžke trvania 19.225 hodín pre 8553 detí,” informuje rezort školstva na svojom webe. Pre tieto školy ministerstvo rozdelilo 375.800 eur. Letné školy môžu žiaci navštevovať od 10. do 28. augusta, vždy od pondelka do piatka.

Zdroj, foto: TASR   

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."