Mzdy a analýzy
Čas čítania 05:05
Mzdy a analýzy
Kategória:
Mzdy a analýzy

Polovica spoločností sa zotaví rýchlo

Menej pracovných ponúk, nižší odbyt, tržby a zisk podnikov, nárast nezamestnanosti či platobná neschopnosť. Takto by sme mohli charakterizovať situáciu na trhu práce počas pandémie COVID-19, ktorá mala negatívny vplyv na viac ako 70 percent podnikov.

Pandémia spôsobila firmám poklesy na všetkých frontoch.

Menej pracovných ponúk, nižší odbyt, tržby a zisk podnikov, nárast nezamestnanosti či platobná neschopnosť. Takto by sme mohli charakterizovať situáciu na trhu práce počas pandémie COVID-19, ktorá mala negatívny vplyv na viac ako 70 percent podnikov.

Koronavírus zasahuje do života každého človeka, do zamestnania, podnikania, ale aj do fungovania ekonomiky. Mnohí sa obávajú o svoje zdravie a zdravie svojich blízkych, niektorí majú strach, že prídu o prácu a príjem. Dosah pandémie bol viditeľný už v apríli, keď prišlo k nárastu miery nezamestnanosti. Otázkou je, ktoré odvetvia sú najviac ohrozené a ako dlho budú pretrvávať dôsledky samotnej pandémie a s ňou súvisiacich obmedzení. Môžeme očakávať regeneráciu ekonomiky alebo, naopak, to najhoršie nás ešte len čaká?

Pandémia tvrdo zasiahla reštaurácie, bary a hotely

Koncom júla 2020 bol realizovaný prieskum v podnikoch s cieľom zistiť mieru vplyvu koronavírusu na chod firiem, jeho vplyv na pracovné miesta a očakávania zamestnávateľov. Samotnú pandémiu a mimoriadnu situáciu pocítilo viac ako 70 percent podnikov negatívne. Spolu s pandémiou prišli aj reštriktívne opatrenia zo strany vlády. Najviac ich pocítili podniky poskytujúce ubytovacie a stravovacie služby, kde pandémia mala negatívny vplyv na 92 percent z nich. 
Vplyv mimoriadnej situácie sa prejavil hlavne na tržbách podnikov. Viac ako 80 percent oslovených podnikov sa vyjadrilo, že pandémia COVID-19 mala negatívny vplyv na ich tržby, predovšetkým z dôvodu poklesu domácich objednávok a v dôsledku protipandemických opatrení vlády. Spomedzi odvetví asi najväčším problémom čelilo a ešte stále čelí odvetvie hotelierstva a gastronómie, čo sa prejavilo aj na ich tržbách – až 96 percentám podnikov poklesli tržby. V priemysle sa protipandemické opatrenia týkali menej podnikov, 82 percentám z nich poklesli tržby a keďže hovoríme o exportovo orientovanom odvetví, pokles ich tržieb bol spôsobený predovšetkým poklesom zahraničných objednávok. Len 8 percent respondentov sa vyjadrilo, že pandémia mala pozitívny vplyv na ich tržby, a to najmä z veľkoobchodu a maloobchodu.

Štvrtina podnikov prepúšťa

Obmedzenia dostali mnohé podniky na kolená a štvrtina z podnikov musela redukovať počet pracovných miest. Úsilie spomaliť šírenie koronavírusu najviac zasiahlo reštaurácie, bary, hotely – takmer polovica z nich musela prepúšťať, ale 93 percent zamestnávateľov v najbližších dvoch mesiacoch nepredpokladá ďalšie prepúšťania. V priemysle 30 percent zamestnávateľov pristúpilo k prepúšťaniu, ale dobrou správou je, že 87 percent zamestnávateľov v najbližších dvoch mesiacoch neplánuje, resp. neočakáva prepúšťanie. To, samozrejme, ešte neznamená, že ani naďalej neočakávajú ťažkosti. 
Podniky v najbližších dvoch mesiacoch pravdepodobne budú čeliť problémom, ako sú pokles dopytu po ich službách a tovaroch alebo platobná neschopnosť odberateľov. V priemysle, obchode a v doprave im hrozí aj výpadok dodávok výrobných vstupov. Podniky majú pesimistickejšie vyhliadky v dlhšom časovom horizonte. Viac ako štvrtina zamestnávateľov zvažuje prepúšťanie zamestnancov v najbližšom polroku. V ubytovacích a stravovacích službách každý tretí zamestnávateľ má podobné očakávania v najbližších šiestich mesiacoch.

Samozrejme, každý podnik sa snaží, aby nemusel prepúšťať. Podniky aj počas koronakrízy hľadali kompromisné riešenia a prijali vlastné opatrenia na prekonanie krízovej situácie. Takmer 70 percent podnikov obmedzilo nábor nových zamestnancov a viac ako polovica redukovala benefity pre zamestnancov. Každý piaty podnik prikročil k obmedzeniu pracovného času svojich zamestnancov (skrátený pracovný čas, konto pracovného času) a len jedno percento podnikov muselo pozastaviť výrobu či zatvoriť prevádzku. Tri štvrtiny podnikov uviedli, že ich zamestnanci pracovali v štandardnom režime, či už na pracovisku, alebo z domu (home office). Prieskum jednoznačne ukázal aj to, že predovšetkým zamestnávatelia v gastronómii a hotelierstve museli modifikovať pracovný režim svojich zamestnancov, aby predišli prepúšťaniu. Každý druhý podnik z tejto oblasti sa vyjadril, že ich zamestnanci pracovali v obmedzenom režime.

Podľa výsledkov prieskumu podniky vnímali štátnu pomoc pozitívne

Vláda zaviedla opatrenia, aby pomohla podnikom prekonať nepriaznivú finančnú situáciu. V čase pandémie podniky mali možnosť požiadať o príspevky na udržanie pracovných miest a na zabezpečenie chodu podniku – 58 percent opýtaných podnikov to tak aj urobilo alebo plánuje podať žiadosť o príspevok. Pomoc zo strany vlády bola využívaná hlavne v odvetviach najviac postihnutých koronakrízou, akými sú hotelierstvo a gastronómia. Podniky najčastejšie čerpali informácie o ekonomických opatreniach zo stránok ministerstiev, úradov a iných štátnych inštitúcií, až 88 percent respondentov sa tak vyjadrilo. Viac ako dve tretiny podnikov čerpali informácie aj z médií, 20 percent z Facebooku a z iných sociálnych sietí. Podnikom najviac pomohli finančné príspevky na mzdy, ktoré im pomohli kompenzovať ich personálne náklady a ocenili by, keby mohli aj naďalej využiť túto možnosť. Zamestnávatelia taktiež považovali za účinné opatrenia pandemické nemocenské a pandemické ošetrovné, ktoré im pomohli prekonať finančné ťažkosti.

Takmer polovica podnikov očakáva zotavenie do jedného roka

Napriek nepriaznivej situácii viac ako 60 percent zamestnávateľov neočakáva problémy s platobnou schopnosťou a takmer polovica zamestnávateľov predpokladá pomerne rýchle zotavenie. 38 percent podnikov očakáva, že do dvoch rokov sa dokáže zregenerovať a pesimistickejší zvyšok nepredpokladá výrazné zlepšenie situácie ani do tohto horizontu.

Pripravila: Veronika Pálová, TREXIMA Bratislava  Foto:  Shutterstock