Mzdy a analýzy
Čas čítania 04:57
Mzdy a analýzy
Kategória:
Mzdy a analýzy

Preprogramujeme Slovensko smerom k digitálnej ekonomike?

V aktuálnej prognóze vývoja trhu práce podľa Treximy sú na Slovensku najviac žiadaní špecialisti v sektore IT a telekomunikácií.

Bratislava – Programovanie, v dospievaní zábava, neskôr zručnosť, dnes gramotnosť a zajtra nevyhnutnosť. Hoci si niektorí stále myslia, že digitálna transformácia ešte len príde, realita je iná. Tá už prebieha. A to nielen na úrovni technologických firiem, jej presahy vidíme v každodennom živote. Už dnes máme technológie, ktoré dovoľujú prepájať mobily s autom, chladničkou, domácim kinom či so svetlami v domácnosti. Čoraz viac vecí sa dnes dá ovládať aplikáciami. Množstvo zamestnaní bude vyžadovať myslenie v algoritmoch. Názor, že vedieť programovať je v dnešnom digitálnom svete rovnako dôležité ako vedieť čítať a písať, sa stal realitou. Digitálna transformácia sa týka aj Slovenska a odráža sa to tiež na dopyte po nových zručnostiach zamestnancov.

Programovanie je trendy

V aktuálnej prognóze vývoja trhu práce podľa Treximy sú na Slovensku najviac žiadaní špecialisti v sektore IT a telekomunikácií. Do roku 2025 bude napriek predpokladanému útlmu ekonomiky z dôvodu pandémie koronavírusu chýbať viac ako 7-tisíc IKT špecialistov. Najväčší bude nedostatok na pozíciách programátorov. V najbližších piatich rokoch sa dajú vytvoriť nové pracovné miesta pre približne 3-tisíc programátorov. Vnímame obrovský nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, aj keď sa medziročne darí zvyšovať celkový počet zamestnaných programátorov. Podľa štatistík v 1. štvrťroku roku 2020 pracovalo na pozícii programátora približne 7,5 tisíca zamestnancov a medziročný trend rastu je približne 8 percent.

„Niečo sa zmenilo“

Ak by sme porovnali štatistiky za minulé roky, veľa zmien by sme na prvý pohľad nenašli. Počet programátorov síce rastie, nie však dostatočne na to, aby pokryli potreby trhu práce a pripravili Slovensko na digitálnu transformáciu. Z analýzy vyplýva, že niečo sa predsa len v slovenskom hospodárstve mení. Mení sa štruktúra ponuky pracovných miest. Kým prognózy spoločnosti Trexima ešte minulý rok predikovali, že najviac budú chýbať aplikační programátori, aktuálna prognóza to už nepredpokladá. Výrazne poklesla prognóza dodatočnej potreby aplikačných programátorov a takmer o 34 percent vzrástla prognóza voľných pracovných miest pre systémových programátorov. Ak by sa tieto čísla potvrdili, mohli by sme hovoriť o trende a systémovej zmene. Údaje z trhu práce tento trend medziročne aj naznačujú. Ešte v 1. štvrťroku 2019 na 1 systémového programátora pripadalo 1,25 aplikačných programátorov, ale už v 1. štvrťroku 2020 sa tento rozdiel vyrovnal. Začínajú prevládať vývojári softvéru, ktorí zodpovedajú za operačné systémy, databázy, cloudové služby a rôzne aplikačné rozhrania, a teda vytvárajú živnú pôdu pre aplikačných programátorov, ktorí kódujú konkrétne aplikácie, ako sú účtovné, skladové či logistické programy.

Dobrá správa s prívlastkom komplikácie

To, že rastie prepojenosť informačných systémov a vývoj softvéru, je dobrá správa. Je tu však jedno ale. Tieto zmeny sa prejavujú iba na strane ponuky pracovných miest. Cítime výrazný nedostatok absolventov. Slovenské vysoké školy nestíhajú produkovať „ítečkárov“. Dobrá správa tak začína mať prívlastok komplikácie. Ak nebudú mať firmy dosť vývojárov, tvorba IT nástrojov sa spomalí. Neudržíme tempo transformácie podnikania na digitálne z vlastných zdrojov. Firmy budú nútené hľadať externé riešenia. Hrozí, že riešenia nebudú individualizované, spoločnosti, ktoré ich aplikujú, nebudú mať nad nimi dostatočnú kontrolu, budú menej dostupné a neposkytnú reálny rast konkurencieschopnosti.

Problémom nedostatku pracovných síl pre IT pozície sa v rámci národného projektu Sektorovo riadené inovácie zaoberá aj Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie. Združuje na Slovensku významných zamestnávateľov a profesijné organizácie. Vývoj softvéru je podľa sektorovej rady jeden z hlavných trendov, ktoré budú mať v najbližších rokoch význam pre rozvoj zamestnanosti v IT na Slovensku.

Priemerná mesačná mzda programátorov je dlhodobo vysoko nad celoslovenským priemerom. V prvom štvrťroku 2020 bola priemerná mzda tvorcov aplikácií na úrovni 2 130 eur. Vývojári informačných systémov mali priemernú mzdu ešte o 10 percent vyššiu. To predstavuje viac ako dvojnásobok priemernej mzdy. Portál trendyprace.sk, ktorý sa zaoberá uplatnením absolventov na trhu práce, dlhodobo zaraďuje študijné odbory informačných technológií (vrátane tých, kde sa pripravujú budúci programátori) medzi top 10 odborov s najlepším predpokladom uplatnenia na trhu práce. Programátori sú len vrchol ľadovca. Softvérové zručnosti sa stávajú predpokladom na úspešný vstup na mnohé pracovné miesta. Špecializovaný vývoj a kódovanie zostanú dominantné pre špecialistov, pribudnú však možnosti automatizovaného generovania kódu, jeho častí a pracovníci aj na iných ako IT pozíciách budú musieť ovládať programovanie s takzvaným nízkym kódom. Rozvoj softvérových zručností by určite mal prebiehať na všetkých úrovniach v spoločnosti.

DESI nás desí

Podľa Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) v digitálnej konkurencieschopnosti naše skóre kleslo a nedosahuje priemer EÚ. Čoraz menšia časť populácie má aspoň základné digitálne zručnosti. Správa DESI na rok 2020 pokladá za najväčší nedostatok zručnosti na používanie softvéru na úpravu obsahu. Ak chceme súťažiť s digitálnymi lídrami, musíme zlepšiť konkurencieschopnosť krajiny.

Pripravil: Martin Gymerský, tajomník Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie, TREXIMA Bratislava  Foto:  Shutterstock