Spravodajstvo
Čas čítania 03:30
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

Moderné školy, reforma vysokých škôl či motivovaní učitelia sú cieľom reformného plánu

Posilnenie ranej starostlivosti a predprimárneho vzdelávania, moderné školy, motivovaní učitelia, ale aj reforma vysokých škôl sú hlavnými strategickými politikami a iniciatívami vo vzdelávaní do roku 2030 vo vízii Moderné a úspešné Slovensko, z ktorej sa má zostaviť plán obnovy.

Bratislava 5. októbra (TASR) – Posilnenie ranej starostlivosti a predprimárneho vzdelávania, moderné školy, motivovaní učitelia, ale aj reforma vysokých škôl (VŠ) sú hlavnými strategickými politikami a iniciatívami vo vzdelávaní do roku 2030 vo vízii Moderné a úspešné Slovensko, z ktorej sa má zostaviť plán obnovy. Materiál predstavil v pondelok rezort financií SR.

Podľa neho v rokoch 2021 až 2024 má smerovať na investície v materských školách 338 miliónov eur. V zverejnenom materiáli sa uvádza, že zvládnuť implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania od piatich rokov počnúc školským rokom 2021/2022 si okrem budovania kapacít vyžaduje aj ďalšie podporné opatrenia. Predkladatelia reformného materiálu počítajú s tým, že právny nárok na materské školy pre deti od štyroch rokov má platiť od roku 2023, pre deti od troch rokov od roku 2024. Očakáva sa, že v roku 2024 sa zvýši zaškolenosť detí vo veku od štyroch do šiestich rokov z 82 na 95 percent.

Posilňovať sa má aj inkluzívnosť bežných základných škôl. Východiskovým dokumentom pre zvyšovanie inkluzívnosti škôl a školských zariadení bude Stratégia inkluzívneho vzdelávania. Posilnia sa podporné tímy v školách prostredníctvom zavedenia nárokovateľnosti škôl a odborných zamestnancov, pričom veľkosť úväzkov bude závisieť od veľkosti školy. Cieľom je tiež reforma školských zariadení poradenstva a prevencia. Na tento zámer má ísť v rokoch 2021 až 2024 suma 590 miliónov eur.

Jedným zo zásadných bodov materiálu je odmeňovanie učiteľov, ich príprava a profesijný rozvoj. Výrazne sa majú zvýšiť platy učiteľov, pričom sa posilní aj variabilná zložka platu, vďaka čomu sa podporí zásluhovosť pri odmeňovaní učiteľov. Celková finančná potreba na skokové zvýšenie platov vrátane podpory profesijného rozvoja učiteľov pre roky 2022 až 2024 je vyčíslená na 665 miliónov eur.

Digitálna transformácia vzdelávania a administratívnych procesov regionálneho školstva bude postavená na troch princípoch. Ide o doplnenie digitálnych zručností učiteľov, vybavenie učiteľov a škôl digitálnymi technológiami a reformu kurikula posilnením horizontálnych digitálnych zručností, ale aj špecifického IT vzdelávania. Cieľom je, aby bol v roku 2024 každý učiteľ základnej a strednej školy vybavený notebookom. Táto zmena by v nasledujúcich rokoch mala stáť 133 miliónov eur.

Zmenou má byť aj reforma financovania a riadenia vysokých škôl. Celková finančná potreba na výkonnostné zmluvy pre roky 2021 až 2024 má byť 172 miliónov eur ročne. Cieľom je napríklad znížiť počet verejných vysokých škôl z 20 na 18, zvýšiť podiel doktorandov o 50 percent či zvýšiť podiel zahraničných študentov na Slovensku na 15 percent.

Ďalšími zmenami v školstve majú byť systém riadenia regionálneho školstva či optimalizácia siete základných škôl. Takisto sa má zvýšiť aj podiel populácie zúčastňujúcej sa na vzdelávaní dospelých. Na dobudovanie odborných učební, výstavbu telocviční, revitalizáciu vonkajších ihrísk a hĺbkové rekonštrukcie budov pre roky 2021 až 2024 má smerovať 1,89 miliardy eur.

Cieľom je aj odstránenie segregácie v školách. Úlohou je postupne začleniť zdravotne znevýhodnené deti zo špeciálneho do bežného prúdu, zabrániť chybnému začleňovaniu detí do špeciálneho prúdu či znížiť priestorovú segregáciu detí z marginalizovaných komunít. Ďalších 124 miliónov eur má v nasledujúcich rokoch smerovať na otvorenie trhu s učebnicami, vybudovanie tímu lídrov kurikulárnej reformy, pilotné overovanie nového kurikula a plošné zavádzanie zmeny do vzdelávania.

Zdroj, foto: TASR   

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."