Vzdelávanie
Čas čítania 02:07
Vzdelávanie
Kategória:
Vzdelávanie

5. online debata na tému Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie

Dovoľujeme si Vás pozvať na sledovanie 5. medzisektorovej online debaty na tému „Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie“, nad ktorou prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Dovoľujeme si Vás pozvať na sledovanie 5. medzisektorovej online debaty na tému „Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie´“, nad ktorou prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Debata prebehne v utorok 3.11.2020 medzi 16.00 a 18.00. Prístupná bude cez internet na facebookovej stránke Deti nepočkajú alebo prostredníctvom linku: https://aka.ms/skav. Záznam z nej nájdete aj na YouTube na: https://www.youtube.com/channel/UCguw6mXlf0phf6xJ8TtA7nw.

Jej účastníkmi budú aktéri (nielen) zo Žilinského regiónu: Janka Školová zo Žilinského samosprávneho kraja, Eva Ohraďanová z Asociácie pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, Marek Harbuľák zo Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, Ján Žačko zo Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby, Peter Blubla zo Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, Jakub Koprda zo Žiackej školskej rady na Gymnáziu Varšavská cesta 1, Žilina, Ladislav Baranyai z o.z. Školský network a zo siete ISEIA Andrea Bakošová, pôsbiaca v UK a Renáta Kamenárová, pôsobiaca v USA.

Cieľom online debát je verejne diskutovať o potrebách a návrhoch pre vzdelávanie budúcnosti (nielen) v kontexte prichádzajúcich financií z Európskej únie. Účastníci debát budú hľadať odpovede na otázky: Ako sa vieme postarať o pohodu detí, učiteľov a rodičov? Ako sa môže Slovensko pripraviť na digitálnu dobu? Aké inovácie čakajú Slovensko v jednotlivých sektoroch a čo to znamená pre školy? Hovoriť sa bude o dátach a návrhoch riešení pre Slovensko. A taktiež o trendoch vo vzdelávaní v regiónoch Slovenska, v Európskej únii i vo svete (nielen) pod vplyvom COVID-19.

Debaty budú medializované a ich závery diskutované s príslušnými orgánmi verejnej správy.

Debaty sme pripravili v partnerskej spolupráci SKAV, Fóra proaktívnych škôl, ISEIA Medzinárodného inštitútu a asociácie slovenských vzdelávacích centier (t.j. siete slovenských učiteľov žijúcich a pôsobiacich v zahraničí), Digitálnej koalície a projektu „Sektorovými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý projektovo riadi spoločnosť Trexima.

S úctou a prianím pevného zdravia,

JUDr. Daniela Čorbová a tím projektu Deti nepočkajú!