Zamestnávatelia
Čas čítania 04:01
Zamestnávatelia
Kategória:
Zamestnávatelia

Koronakríza negatívne ovplyvnila polovicu firiem

Spoločnosti v Európe vrátane Slovenska čelia poklesu ich podnikateľských príjmov v dôsledku pandémie koronavírusu.

Bratislava, 4.11.2020 – Spoločnosti v Európe vrátane Slovenska čelia poklesu ich podnikateľských príjmov v dôsledku pandémie koronavírusu. Kríza však nezasiahla všetky spoločnosti rovnako, negatívne ovplyvnených bolo iba 54%. Ukázal to prieskum spoločnosti Euler Hermes, ktorý sa koncom leta uskutočnil medzi európskymi zákazníkmi s cieľom získať kľúčové informácie o vývoji ich obratu.

Až 20% zákazníkov uviedlo, že ich podnikanie nebolo vôbec ovplyvnené a 19% dokonca dosiahlo nárast predaja. Takéto odpovede boli zaznamenané predovšetkým v škandinávskych krajinách. Celkovo prieskum zahŕňal 14 krajín a viac ako 1 000 respondentov.

Zasiahnuté podnikateľské subjekty okrem poklesu príjmov najčastejšie uvádzali oneskorenie platieb od zákazníkov (32%) a prerušenie dodávateľského reťazca (27%). 16% uviedlo, že cíti tlak na likviditu svojho podniku. Výnimkou je Rusko, kde respondenti označili meškajúce platby za najväčšiu výzvu tohto krízového obdobia.

Na Slovensku 57% spoločností zúčastnených na štúdii uviedlo, že čelilo poklesu dopytu. Rovných 50% slovenských firiem tiež evidovalo meškajúce platby od zákazníkov.Ako vnímajú krízu rôzne odvetvia

19% klientov Euler Hermes zaznamenalo nárast dopytu, a to hlavne z odvetvia IT/Telekom a odvetvia vybavenia pre domácnosti. Na druhej strane, dodávatelia automobilových komponentov, sektory textilu a kovovýroby odpovedali, že dopyt po ich tovaroch klesol najvýraznejšie. Celkovo 54% respondentov pocítilo pokles objednávok.

32% opýtaných eviduje meškajúce úhrady faktúr. Najvýznamnejšie sa to prejavilo v odvetví textilu, medzi dodávateľmi automobilových komponentov a vo farmaceutickom priemysle.

Tretina prijala vládne stimuly

V snahe stlmiť negatívne dôsledky pandémie tretina účastníkov štúdie Euler Hermes uviedla, že prijali určitú formu vládnych stimulov na podporu podnikania počas koronakrízy. Najviac to bolo medzi poľskými a britskými respondentmi (50%), nasledovali holandskí respondenti (40%).

Ďalšími nástrojmi na zmiernenie dopadov krízy boli identifikácia nových trhov, zákazníkov či oblastí podnikania (26%) a zmenšovanie alebo reštrukturalizácia podnikania (24%).

Firmy na Slovensku využívali najmä vládne stimuly a opatrenia (40%), prehodnocovali platobné podmienky pre klientov (33%), hľadali nové trhy/zákazníkov/oblasti podnikania alebo nové spôsoby poskytovania produktov a služieb (33%).Prekvapujúco vysoké percento spoločností neprijalo žiadne výrazné opatrenia na zvládnutie neistoty (24%). Viac ako 30% respondentov uviedlo, že musí prehodnocovať platobné podmienky voči svojim dodávateľom či zákazníkom. Platí to predovšetkým pre klientov zo sektorov textilu a strojárstva. Respondenti z farmaceutických a chemických spoločností takéto kroky nepodnikajú.

Obrat – 2020 versus 2019

Pokiaľ ide o prognózu obratu v roku 2020 v porovnaní s minulým, viac ako 40% európskych zákazníkov očakáva pokles a 33% firiem predpokladá rovnaký obrat ako minulý rok. Slovenské spoločnosti sú opatrnejšie, až 50% z nich ráta s poklesom obratu a ďalších 40% očakáva, že ich tržby dosiahnu rovnakú úroveň ako predchádzajúci rok.

Najdramatickejší pokles obratu v aktuálnom roku by mali v Európe zaznamenať dodávatelia automobilových komponentov, kovovýroba a textilný priemysel. Najoptimistickejšie sa javia IT/telekom a tiež vybavenie pre domácnosti, kde väčšina zákazníkov deklarovala vyšší obrat alebo aspoň bez poklesu za rok 2020.

Väčšina podnikateľov odhadovala medziročný pokles obratu v 2020 na úrovni -6 až -10% (30%) alebo -11 až -20% (28%). Na Slovensku vnímajú opýtaní situáciu negatívnejšie; väčšina z nich očakáva pokles -11 až -20% (60%), nasleduje úroveň -6 až -10% (20%).

Obrat – 2021 versus 2019

Opýtané spoločnosti sú vo svojich finančných prognózach na rok 2021 optimistickejšie. Viac ako 48% zákazníkov zúčastnených na štúdii Euler Hemes sa domnieva, že obrat bude v roku 2021 vyšší ako v 2019. Respondenti očakávajú nárast o +6 až + 10% (39%), resp. o +11 až + 20% (28%). Ďalších 41% opýtaných predpokladá obrat na úrovni roku 2019.

Očakávania slovenských firiem sú tiež optimistickejšie: 43% našich firiem ráta v 2021 s rastom obratu a 54% predpokladá obrat na úrovni spred krízy.

Spomedzi ostatných respondentov sú najoptimistickejšie firmy v Škandinávii, Rusku a Veľkej Británii, ktoré sa domnievajú, že v roku 2021 u nich dôjde k výraznému nárastu obratu. Naopak, najnižšie očakávania majú Belgicko a Holandsko.

Pokiaľ ide o odvetvia, s najväčším nárastom obratu rátajú respondenti vo farmaceutickom a papierenskom priemysle, v oblasti dodávok automobilových komponentov a energetiky.

Viac informácií na : https://www.eulerhermes.com/sk_SK/novinky-a-analyzy/aktualne-novinky/koronakriza-negativne-ovplyvnila-polovicu-firiem.html