Vzdelávanie
Čas čítania 03:27
Vzdelávanie
Kategória:
Vzdelávanie

Ministerstvo práce a 11 vzdelávateľov v sociálnej oblasti podpísali memorandum o spolupráci

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak a Ladislav Vaska, predseda Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci, ktorá združuje univerzity vzdelávajúce v odbore sociálna práca, podpísali memorandum o spolupráci.

Bratislava 16. novembra (TASR) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) a Ladislav Vaska, predseda Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci, ktorá združuje univerzity vzdelávajúce v odbore sociálna práca, podpísali memorandum o spolupráci. Informovala o tom Michaela Slivková Kirňaková, hovorkyňa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Spoločnými silami tak podľa nej chcú zmierňovať dopady nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou nového koronavírusu v zariadeniach sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
      
“Prvýkrát dochádza k tomu, že za gescie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci, ktorú reprezentuje pán docent Vaska, podpisujeme dohody s jedenástimi vzdelávacími vysokoškolskými inštitúciami, ktoré na dobrovoľnej báze zorganizujú študentov, aby pomohli v tejto ťažkej situácii v zariadeniach sociálnych služieb,” uviedol Krajniak.
      
“Vďaka tejto spolupráci, vďaka študentom pomôžeme zariadeniam sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré v prípade karantény zariadenia a výpadku vlastných zamestnancov získajú personál na zabezpečenie starostlivosti o klientov a nebudeme musieť vykonať opatrenia hospodárskej mobilizácie,” povedal minister práce.
      
Podľa Vasku každá škola osloví študentov pripravených v prípade potreby pôsobiť v zariadeniach a vytvorí databázu, ktorá sa bude priebežne dopĺňať a aktualizovať. “Predpokladáme, že by sa do tohto projektu mohlo zapojiť okolo 20 % študentov,” priblížil Vaska.
      
“Ak zariadenia sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nahlásia potrebu zapojenia študentov, ministerstvo sa ozve univerzite a tá s príslušným zariadením nadviaže komunikáciu a zabezpečí študentov na výpomoc. Verím, že takýmto spôsobom našim kolegom zo zariadení budeme vedieť odplatiť to, čo pre nás vzdelávateľov poskytujú a to je priestor na zvyšovanie kvality štúdia sociálnej práce, následne výkonu profesie a tým aj jednoznačne zvyšovania kvality poskytovania služieb sociálnej práce,” doplnil Vaska.
      
Študenti budú podľa hovorkyne MPSVR SR v zariadeniach pomáhať za dodržiavania prísnych hygienických opatrení a výhradne v priestoroch, ktoré nie sú určené na vykonávanie karantény. “Vďaka databáze študentov budeme môcť osloviť tých študentov, ktorí majú trvalý pobyt najbližšie k zariadeniu, ktoré bude potrebovať pomoc. Takéto zariadenie potom pre študentov bezplatne zabezpečí ochranné a pracovné pomôcky, stravu, školenie BOZP, otestuje ich antigenénovými testami a samozrejme zaškolí na potrebné úkony,” uzavrel šéf rezortu práce. Prácu budú študenti vykonávať bez nároku na odmenu, ale po splnení podmienok vymedzených konkrétnou univerzitou môže táto vzdelávacia inštitúcia uznať činnosť študentov za odbornú prax.
      
Slivková Kirňaková spresnila, že memorandum o spolupráci podpísali okrem MPSVR SR a Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci aj Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, Teologická fakulta v Košiciach (Katolícka univerzita v Ružomberku), Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.  
      
Hovorkyňa dodala, že memorandum sa uzatvára na dobu určitú, a to po dobu trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia 2. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 v SR.

Zdroj, foto: TASR  

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."