Vzdelávanie
Čas čítania 01:59
Vzdelávanie
Kategória:
Vzdelávanie

8. online debata na tému Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie

Dovoľujeme si Vás pozvať na sledovanie 8. medzisektorovej online debaty na tému „Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie“, nad ktorou prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Dovoľujeme si Vás pozvať na sledovanie 8. medzisektorovej online debaty na tému „Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie“, nad ktorou prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Debata prebehne v utorok 1.12.2020 medzi 16.00 a 18.00. Prístupná bude cez internet na facebookovej stránke Deti nepočkajú alebo prostredníctvom linku: https://aka.ms/skav. Záznam z nej nájdete aj na YouTube na: https://www.youtube.com/channel/UCguw6mXlf0phf6xJ8TtA7nw

Jej účastníkmi budú aktéri (nielen) z Trnavského regiónu: Stanislav Pravda z Trnavského samosprávneho kraja, Jana Lowinski z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Roman Veverka z Teach for Slovakia, Martin Brestovanský z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Marcela Havrilová z Microsoft Slovakia, Ivana Mahríková zo Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie, Andrej Lasz zo Sektorovej rady pre elektrotechniku a zo siete ISEIA Miroslava Budlong, pôsobiaca v USA a Nina Paulovičová, pôsobiaca v Kanade.

Cieľom online debát je verejne diskutovať o potrebách a návrhoch pre vzdelávanie budúcnosti (nielen) v kontexte prichádzajúcich financií z Európskej únie. Účastníci debát budú hľadať odpovede na otázky: Ako sa vieme postarať o pohodu detí, učiteľov a rodičov? Ako sa môže Slovensko pripraviť na digitálnu dobu? Aké inovácie čakajú Slovensko v jednotlivých sektoroch a čo to znamená pre školy? Hovoriť sa bude o dátach a návrhoch riešení pre Slovensko. A taktiež o trendoch vo vzdelávaní v regiónoch Slovenska, v Európskej únii i vo svete (nielen) pod vplyvom COVID-19.

Debaty budú medializované a ich závery diskutované s príslušnými orgánmi verejnej správy.

Debaty sme pripravili v partnerskej spolupráci SKAV, Fóra proaktívnych škôl, ISEIA Medzinárodného inštitútu a asociácie slovenských vzdelávacích centier (t.j. siete slovenských učiteľov žijúcich a pôsobiacich v zahraničí), Digitálnej koalície a projektu „Sektorovými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý projektovo riadi spoločnosť Trexima.

S úctou a prianím pevného zdravia,

JUDr. Daniela Čorbová a tím projektu Deti nepočkajú!