Spravodajstvo
Čas čítania 02:36
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

Online seminár Aktuálne a budúce výzvy na trhu práce

Pozvanie na online seminár.

V rámci riešenia Národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR II organizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odborné semináre zamerané na očakávaný budúci vývoj na trhu práce v SR a v jednotlivých krajoch a uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl. 
 
Vzhľadom na súčasnú situáciu sa budú regionálne semináre realizovať online, formou video seminára „Aktuálne a budúce výzvy na trhu práce“, ktorý sa uskutoční 4.12.202014:30 hod. prostredníctvom nástroja MS Teams.
 

Prihlásenie na online seminár bude možné po kliknutí TU.

Cieľom online seminára bude diskusia k videoprezentáciám. Vzhľadom na očakávaný počet účastníkov online seminára vás prosíme o zaslanie vašich otázok na diskusiu na emailovú adresu: [email protected].
 
1. Príhovor pani generálnej riaditeľky Sekcie práce MPSVR SR PaedDr. Danice Lehockej, PhD.

2. Prezentácia na tému „Pandémia a jej vplyv na trh práce“ 
(prezentujúci: Ing. Ľubomír Kadlečík, TREXIMA Bratislava – 15 minút)

V prezentácii sa dozviete, ako ovplyvnila pandémia COVID-19 trh práce v prvom polroku 2020, ktoré odvetvia najviac zasiahla pandémia a naopak, na ktoré mala pozitívny dopad z hľadiska zamestnanosti. Zistite, ktoré zamestnania sú najviac ohrozené pandémiou a v ktorých regiónoch Slovenska zaniklo najviac pracovných miest.

3. Prezentácia na tému „Uplatnenie absolventov“
(prezentujúca: PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová, TREXIMA Bratislava – 26 minút)

Prezentácia udáva prehľad o situácii absolventov na Slovensku. Dozviete sa, ako sa uplatnili absolventi stredných a vysokých škôl na trhu práce, ktorí zostali na Slovensku a ktorí odišli do zahraničia. Zistite, aké sú mzdové očakávania absolventov stredných a vysokých škôl a aká je realita na trhu práce. Ďalej sa dozviete, absolventi ktorých odborov vzdelania zarábajú najviac a kde sa oplatí pracovať v odbore.

4. Prezentácia na tému „Prognózy vývoja na trhu práce v SR“
(prezentujúci: Ing. Ivan Láska, TREXIMA Bratislava – 31 minút)

Ak vás zaujíma, kam sa bude uberať trh práce v budúcnosti, pozrite si túto prezentáciu. Dozviete sa o zmenách v odvetvovej štruktúre zamestnanosti, aký majú vplyv technológie na budúcnosť trhu práce. Ďalej sa dozviete, aké sú potreby trhu práce, ktoré zamestnania budú najviac žiadané a čo môžeme očakávať na trhu práce v horizonte 20 a viac rokov.

Prezentované informácie o budúcom vývoji na slovenskom trhu práce, perspektívach profesií v budúcnosti a uplatniteľnosti absolventov majú za cieľ napomáhať k zosúlaďovaniu potrieb trhu práce a podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu.
 
Veríme, že informácie, ktoré sa dozviete vo videoprezentáciách a na online seminári, vám budú nápomocné pri vašej práci.