Vzdelávanie
Čas čítania 02:03
Vzdelávanie
Kategória:
Vzdelávanie

9. online debata na tému Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie

Dovoľujeme si Vás pozvať na sledovanie 8. medzisektorovej online debaty na tému „Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie“, nad ktorou prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Dovoľujeme si Vás pozvať na sledovanie 9. medzisektorovej online debaty na tému „Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie“, nad ktorou prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Debata prebehne v utorok 8.12.2020 medzi 16.00 a 18.00. Prístupná bude cez internet na facebookovej stránke Deti nepočkajú alebo prostredníctvom linku: https://aka.ms/skav. Záznam z nej nájdete aj na YouTube na: https://www.youtube.com/channel/UCguw6mXlf0phf6xJ8TtA7nw

Jej účastníkmi budú aktéri (nielen) z Bratislavského regiónu: Katarína Gogová z Bratislavského samosprávneho kraja, Daniel Masarovič zo Združenia katolíckych škôl Slovenska, Peter Celec z Lekárskej fakulty UK v BA, Andrej Bederka z Digitálnej koalície, Darina DeJaegher za program SLSP FinQ, Milan Muška zo Sektorovej rady pre verejné služby a správu, Radovan Illith zo Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu, Ivica Chačaturianová zo Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo a zo siete ISEIA Margaréta Velichová Reebelos, pôsobiaca v Austrálii.

Cieľom online debát je verejne diskutovať o potrebách a návrhoch pre vzdelávanie budúcnosti (nielen) v kontexte prichádzajúcich financií z Európskej únie. Účastníci debát budú hľadať odpovede na otázky: Ako sa vieme postarať o pohodu detí, učiteľov a rodičov? Ako sa môže Slovensko pripraviť na digitálnu dobu? Aké inovácie čakajú Slovensko v jednotlivých sektoroch a čo to znamená pre školy? Hovoriť sa bude o dátach a návrhoch riešení pre Slovensko. A taktiež o trendoch vo vzdelávaní v regiónoch Slovenska, v Európskej únii i vo svete (nielen) pod vplyvom COVID-19.

Debaty budú medializované a ich závery diskutované s príslušnými orgánmi verejnej správy.

Debaty sme pripravili v partnerskej spolupráci SKAV, Fóra proaktívnych škôl, ISEIA Medzinárodného inštitútu a asociácie slovenských vzdelávacích centier (t.j. siete slovenských učiteľov žijúcich a pôsobiacich v zahraničí), Digitálnej koalície a projektu „Sektorovými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý projektovo riadi spoločnosť Trexima.

S úctou a prianím pevného zdravia,

JUDr. Daniela Čorbová a tím projektu Deti nepočkajú!