Vzdelávanie
Čas čítania 01:48
Vzdelávanie
Kategória:
Vzdelávanie

Prihlášky na strednú školu je potrebné doručiť do 8. apríla

Prihlášky na štúdium na strednej škole musí zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak riaditeľovi základnej školy doručiť do 8. apríla.

Bratislava 27. januára (TASR) – Prihlášky na štúdium na strednej škole musí zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak riaditeľovi základnej školy doručiť do 8. apríla. Vyplýva to z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) z 26. januára.
      
Zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl je stanovený do 26. februára.
      
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka si vyžadujú len niektoré študijné odbory alebo učené odbory. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla. “Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú,” uvádza sa v rozhodnutí ministra.
      
Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája. Rovnako do tohto termínu musí riaditeľ strednej školy doručiť rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi. A to buď cez informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky. Následne sa potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole musí doručiť do 25. mája.
      
Rozhodnutie ministra reaguje na vývoj epidemiologickej situácie počas školského roka 2020/2021. Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

Zdroj, foto: TASR   

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."