Mzdy a analýzy
Čas čítania 03:40
Mzdy a analýzy
Kategória:
Mzdy a analýzy

Absolventi duálu sa lepšie uplatnia

Žiaci, ktorí získavali zručnosti priamo vo firmách dosiahli po škole zamestnanosť na úrovni 82 percent, zvyšní čerstvo doštudovaní iba 49 percent.

Žiaci, ktorí získavali zručnosti priamo vo firmách, dosiahli po škole zamestnanosť na úrovni 82 percent, zvyšní čerstvo doštudovaní iba 49 percent.

Odškolského roku 2015/2016 majú študenti stredných odborných škôl možnosť vzdelávať sa v systéme duálneho vzdelávania. Okrem všeobecného a odborného teoretického učenia študentom poskytuje aj praktickú prípravu na získanie vyžadovaných schopností a zručností na výkon povolania priamo u zamestnávateľov. Jedným z hlavných cieľov pri zavádzaní tohto systému bolo zvýšenie ich uplatniteľnosti na trhu práce.

Prvá dáta

Donedávna nebolo možné exaktne kvantifikovať rozdiel medzi absolventmi duálneho vzdelávania a ostatnými absolventmi. Existovali len hypotézy o ich lepšom uplatnení na trhu práce. V súčasnosti existuje komplexný informačný systém sledovania uplatnenia absolventov, ktorý v minulom roku spustilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Integruje viaceré informačné zdroje o absolventoch stredných a vysokých škôl v Slovenskej republike, napríklad z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, zo Sociálnej poisťovne, z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalších. Odborná, ako i široká verejnosť, môže nájsť užitočné informácie z tejto oblasti na stránke www.uplatnenie.sk.

Úspešnejší absolventi duálu

Z porovnania údajov o absolventoch roku 2018 je možné sledovať výrazne vyšší podiel zamestnaných absolventov duálneho vzdelávania na počte ekonomicky aktívnych absolventov, a to počas celého sledovaného obdobia. Ihneď po prechode do ekonomickej aktivity v septembri 2018 zaznamenávajú absolventi duálu zamestnanosť na úrovni 82 percent, čo je výrazne viac ako absolventi mimo duálneho systému (49 percent). Ich prechod zo školského systému na trh práce je tak výrazne plynulejší. V júni minulého roku, takmer po dvoch rokoch na trhu práce, dosiahli absolventi duálu zamestnanosť 90 percent, teda až o 20 percentuálnych bodov vyššiu ako absolventi mimo duálneho systému.

Zarábajú viac

Väčšiu pripravenosť na trh práce indikuje aj porovnanie priemerných hrubých mesačných miezd. Takmer po dvoch rokoch na trhu práce absolventi duálneho vzdelávania zarábajú priemerne 1 062 eur, čo je až o 17 percent viac ako absolventi mimo duálu (906 eur), pričom takisto platí, že mali priemerný zárobok vyšší v celom sledovanom období. U absolventov duálu je možné pozorovať aj výraznejší výskyt napríklad 13. a 14. platu, ako aj iných nadštandardných sezónnych odmien, ktoré ovplyvnili výšku priemernej mzdy v mesiacoch november a apríl sledovaného obdobia. Absolventom duálneho vzdelávania rástla mzda výraznejšie ako tým mimo duálneho systému. Od vstupu na trh práce v septembri 2018 v porovnaní s júnom 2020 zaznamenali absolventi mimo duálneho systému nárast priemernej mzdy vo výške 17 percent. Výrazne viac rástli mzdy absolventom duálneho vzdelávania, a to takmer až o 27 percent.

Vyšší podiel pracujúcich v odbore

Absolventi duálneho vzdelávania sa uplatňujú na trhu práce lepšie ako absolventi mimo duálu, a to počas celého sledovaného obdobia. Hneď pri vstupe na pracovný trh sa až tri štvrtiny študentov, ktorí absolvovali duál, uplatnia optimálne (u absolventov mimo duálu je to 58 percent). Ku koncu sledovaného obdobia sa až 60 percent absolventov duálneho vzdelávania uplatňuje optimálne na trhu práce, čo je opäť výrazne viac ako u absolventov mimo duálu (46 percent).

Nižšia miera nezamestnanosti

Okamžite po vstupe do ekonomickej aktivity je až 31 percent absolventov mimo duálneho systému nezamestnaných. Miera ich nezamestnanosti postupom času klesá až na úroveň 7,9 percenta vo februári tohto roka, v ďalších mesiacoch zaznamenáva rast, ktorý veľmi úzko súvisí s nástupom pandémie koronavírusu. U absolventov duálneho systému je po vstupe na pracovný trh zaznamenaná výrazne nižšia miera nezamestnanosti na úrovni deviatich percent. Podobne ako u absolventov mimo duálu má miera nezamestnanosti v sledovanom období klesajúcu tendenciu až po január 2020 (1,3 percenta). Vplyvom nastupujúcej koronakrízy však v posledných mesiacoch mierne rastie.


Pripravil: Michal Rostás, TREXIMA Bratislava    Foto:  TASR / F. Iván

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."