Spravodajstvo
Čas čítania 02:28
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

Prezidentka podpísala nové pravidlá pre schému pomoci v cestnej doprave

Taxislužby, autoškoly, školiace strediská, ale aj pravidelná osobná doprava a nákladná cestná doprava môžu byť podporené schémou pomoci.

Bratislava 9. apríla (TASR) – Taxislužby, autoškoly, školiace strediská, ale aj pravidelná osobná doprava a nákladná cestná doprava môžu byť podporené schémou pomoci. Počíta s tým návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave. Právnu normu schválenú v parlamente v zrýchlenom režime podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.
      
Cieľom je vytvoriť legislatívny rámec na tvorbu schém štátnej pomoci a pomoci “de minimis” ministerstvom. Tieto schémy sa zameriavajú na podporu podnikov v odvetví cestnej dopravy a zníženie negatívnych dosahov v súvislosti s ochorením COVID-19. Zabezpečiť sa tak má čiastočná kompenzácia pre jednotlivé subjekty v cestnej doprave.
      
Rezort dopravy v dôvodovej správe konštatuje, že opatrenia prijaté Slovenskou republikou vo vzťahu k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 majú zásadný vplyv na fungovanie služieb v oblasti cestnej dopravy. “Nielen zákaz a značné obmedzenia v tomto segmente, ale aj nezáujem o využívanie pravidelnej osobnej dopravy, taxislužieb a podobne prispievajú k značnej strate príjmov dotknutých jednotlivcov, ale aj celých spoločností podnikajúcich v oblasti cestnej dopravy,” upozornilo MDV.
      
Ministerstvo zároveň priblížilo, že vzhľadom na prijaté opatrenia nebolo možné sústavne počas trvania pandémie vykonávať vodičské kurzy v autoškolách. Legislatívnou úpravou sa preto zároveň zabezpečí, aby lehota na trvanie vodičského kurzu počas krízovej situácie neplynula. V oblasti kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku sa zavedie možnosť absolvovania predpísaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie v rozsahu 100 % formou tzv. e-learningu.
      
Počas krízovej situácie súčasne dochádzalo k viacerým žiadostiam zo strany dopravcov, ktorí prevádzkujú medzinárodné linky, o pozastavenie určitého spoja alebo spojov v medzinárodnej autobusovej doprave z dôvodu nízkeho vyťaženia alebo nezáujmu cestujúcich. Po novom tak bude možné medzinárodnú linku, respektíve linky pozastaviť, a následne na žiadosť dopravcu opäť obnoviť. Predĺžia sa tiež niektoré zákonné lehoty, ako pomoc pre podnikateľov počas krízy.
      
Zákon predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2021, zabezpečený v rámci rozpočtu verejnej správy na rok 2021 v kapitole všeobecná pokladničná správa. MDV v materiáli uvádza, že toto opatrenie by malo mať vplyv na výdavky verejnej správy v objeme 100 miliónov eur. Vzhľadom na to, že nie je možné predpokladať vývoj pandémie chce rezort dopravy v prípade potreby rokovať s Ministerstvom financií SR o úprave limitu výdavkov ministerstva na rok 2021.

Zdroj, foto: TASR  

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."