Čas čítania 00:27
Kategória:

Vzory žiadostí pre oblasť služieb zamestnanosti

Potrebné formuláre a tlačivá súvisiace s evidenciou na úrade práce nájdete v tomto článku.