Spravodajstvo
Čas čítania 05:15
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

LIDL stiera rozdiely: rôzni=rovní

Štandardy pracovného trhu sa v posledných rokoch menia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.

Bratislava 21. mája (TASR-OTS) – Štandardy pracovného trhu sa v posledných rokoch menia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Vyvíja sa veľký tlak na pozitívnu zmenu a rovnosť v príležitosti pre každého jednotlivca. Lidl sa v tomto smere dlhodobo a úspešne podieľa na formovaní pracovného trhu tým správnym smerom. Diverzitu považuje diskont nielen za záväzok, ale najmä výsadu TOP zamestnávateľa. Ako historicky prvá firma v oblasti retailu na Slovensku preto zriadil pozíciu ambasádora pre diverzitu a absolvoval okrúhly stôl so stakeholdermi. Lidl verí, že bude k podobným krokom inšpirovať ďalšie firmy.

Rôznorodosť a jej udržanie Snaha o nastavenie správnych pracovných podmienok a vhodného pracovného prostredia, sa rokmi dostáva na prvé priečky dôležitosti. Dôležitosť týchto tém ešte posilnila pandémia nového koronavírusu. Zamestnávatelia sa snažia o dosiahnutie diverzity a inklúzie vo svojej firemnej politike. Diverzita a inklúzia sú spojené nádoby a preto je potrebné začleniť ich do pracovného prostredia spoločne.

Diverzita nie je len rodová rovnosť a politika rovnakých príležitostí pre ľudí naprieč všetkými vekovými kategóriami. Správne aplikovaná diverzita na pracovisku znamená celkovú rozmanitosť pracovného tímu konkrétneho zamestnávateľa. To zahŕňa ako už spomínané pohlavie a vek aj ďalšie vlastnosti, ktoré robia človeka unikátnym ako sú názory, skúsenosti, pôvod alebo zázemie.

“Na zachovanie diverzity a podpory každého jednotlivého zamestnanca je potrebná inklúzia. Je to dosiahnutie takého pracovného prostredia, v ktorom sa s každým zamestnancom zaobchádza spravodlivo a s rešpektom. Rovnako tak majú zamestnanci rovnaký prístup k príležitostiam a zdrojom. V celku sa jedná o korektné správanie a správne nastavené sociálne normy, vďaka ktorým sa ľudia cítia u zamestnávateľa vítaní,” hovorí Ľubica Takáčová, medzinárodne certifikovaná koučka a mentorka v oblasti vzdelávania a rozvoja potenciálu ľudí.

Oba tieto prístupy – diverzita a inklúzia – aplikované spoločne prispievajú u zamestnancov a v celom pracovnom tíme k zvýšeniu kreativity, ale aj produktivity na pracovisku. Spolu s tým vzniká priestor na inovácie, zdieľanie skúseností a nový alebo odlišný pohľad na riešenia problémov a situácií.

V Lidl platí rôzni=rovní Lidl, ktorý je viacnásobným TOP Employerom a najzamestnávateľom, si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť v oblasti formovania štandardov pracovného trhu. Diskont už viackrát v minulosti svojimi aktivitami inšpiroval ďalšie firmy k zvyšovaniu transparentnosti HR komunikácie napr. korektným informovaním o mzdách v pracovných ponukách či ambasádorstvom svojich reálnych zamestnancov pri zamestnávateľskej značke. Lidl teraz nielen otvára otázky o problémoch spojených s diverzitou a inklúziou vo firemnej kultúre, ale aktívne sa ich snaží pretvárať do firemných procesov.

Rovnosť platov medzi mužmi a ženami, je jednou z pálčivých tém už niekoľko rokov. Lidl v tomto smere dosahuje výborné výsledky. Zamestnanci Lidlu na rovnakých pozíciách majú rozdiel v platoch 0%, bez ohľadu na pohlavie. Pre porovnanie priemer Slovenska je 20,2% a priemer EÚ je 14,8%. V prístupe medzi pohlaviami dosahuje Lidl jedny z najlepších výsledkov aj pri ďalších ukazovateľoch. Dobrým príkladom sú vedúce pozície, kde je jeden z najväčších rozdielov v pomere zastúpenia mužov a žien. Diskontu sa dlhodobo darí zvyšovať podiel žien vo vedúcich pozíciách, ktorých má bezmála 45%.

“Kvalitné pracovné prostredie, rovnosť príležitostí, uvedenie diverzity a inklúzie do pracovných postupov majú pozitívny vplyv aj na nízku a zároveň stále klesajúcu fluktuáciu zamestnancov v spoločnosti. V roku 2020 bola hodnota fluktuácie iba 18%, zatiaľ čo priemer v retaile v tom istom období bol až 27%. Chceme byť prvou voľbou v oblasti zamestnávania a správnou voľbou pre našich zamestnancov,” vysvetľuje Michaela Průša Nešporová, riaditeľka ľudských zdrojov a členka predstavenstva Lidl Slovenská republika.

Práca v tejto oblasti sa odzrkadľujú už aj v reálnych údajoch. Podľa ankety zamestnávateľskej značky 2020, realizovanej spoločnosťou Universum, je Lidl najlepšie hodnotený zamestnávateľ, ktorý ponúka priateľské, kreatívne a dynamické prostredie, uznáva dobrý výkon a má úctu k ľuďom. To všetko je zásluhou snahy podporovať rovnosť príležitostí v rámci kariérneho, ale aj osobného rastu bez akejkoľvek diskriminácie a ďalších aktivít, ktorými vychádzajú v ústrety špecifickým potrebám zamestnancov.

Lidl ako prvý na Slovensku “Lidl to myslí s podporou diverzity a inklúzie v pracovnom prostredí a vo firemnej kultúre naozaj vážne a zodpovedne. Sme presvedčení, že vytvárať takéto podmienky je nielen našim záväzkom, ale aj výsadou TOP zamestnávateľa. Aj preto sme sa rozhodli, že predstavíme kolegom i odborníkom historicky prvú ambasádorku pre diverzitu v slovenskom retaile. Jej úlohou bude formovať stratégiu v tejto oblasti, viesť dialóg so stakeholdermi, otvárať nové témy na pôde topmanažmentu spoločnosti a realizovať hĺbkový interný audit,” dodáva ku téme diverzity generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika Matúš Gála.

Historicky prvou Lidl ambasádorkou pre danú problematiku sa stane Zuzana Baloghová, Vedúca úseku People Processes Lidl Slovenská republika v.o.s. Jej cieľom bude tiež revízia firemných procesov z hľadiska diverzity a inklúzie, silná interná a externá komunikácia týchto tém a ich implementácia. Ďalším dôležitým krokom bude aj vytvorenie systému vzdelávania v tejto oblasti do už existujúcich tréningov pre manažérov a zamestnancov.

Zdroj: TASR   Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."