Spravodajstvo
Čas čítania 02:28
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

Ľuďom bude sprístupnené bezplatné dlhové i psychologické poradenstvo

Ústredie práce bude mať kompetenciu na utváranie podmienok na poskytovanie bezplatného poradenstva pre ľudí pri riešení ich problémov s dlhmi a bezplatného psychologického poradenstva zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch.

Bratislava 17. júna (TASR) – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny bude mať kompetenciu na utváranie podmienok na poskytovanie bezplatného poradenstva pre ľudí pri riešení ich problémov s dlhmi a bezplatného psychologického poradenstva zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch. Vyplýva to z novely zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorú vo štvrtok schválila Národná rada (NR) SR. Za bolo všetkých 125 prítomných poslancov.
      
Rezort práce tento krok argumentuje tým, že SR patrí medzi niekoľko krajín Únie, ktoré ešte neposkytujú nadmerne zadlženému obyvateľstvu bezplatné dlhové poradenstvo. Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností EÚ SILC 2019 pritom poukazuje na to, že 11,9 % Slovákov je ohrozených chudobou, čiže majú príjem pod 60 % mediánu národného disponibilného príjmu. Takmer 180.000 domácností platí len s veľkými ťažkosťami zvyčajné výdavky a skoro pol milióna domácností veľmi finančne zaťažuje platenie celkových nákladov na bývanie. Zhruba 118.000 domácností veľmi finančne zaťažuje splácanie pôžičiek, lízingov a nákupov na splátky.
      
Poslanci prijali aj pozmeňujúci návrh z výboru NR SR, aby bolo jednoznačne zrejmé, čo bude účelom poskytovaného poradenstva, ktorého základom, resp. ťažiskom bude psychologické poradenstvo. Text ustanovenia zároveň nebude vyvolávať pochybnosti, že pôjde o poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
      
Analýzy odhaľujú, že nadmerné zadlženie domácností vzniká najmä pre stratu príjmu zo zamestnania, podnikania či ako následok rozvodu, separácie alebo v dôsledku choroby, ktorá vyžaduje nákladné liečenie. “Je preto potrebné utvoriť podmienky na preventívne opatrenia vzniku nadmerného zadlženia obyvateľstva a intervencie v prípade, ak už nadmerné zadlženie vzniklo, konkrétne na realizáciu aktivít zameraných na poskytovanie bezplatného dlhového poradenstva,” spresnil rezort v materiáli. Cieľom takéhoto poradenstva môže byť aj zmeniť postoj jednotlivca, správanie, úroveň finančnej gramotnosti či rozpočtovej zodpovednosti.
     
Rezort tiež vníma medzeru v oblasti podpory rodiny, najmä v poskytovaní bezplatného a dostupného odborného, osobitne psychologického poradenstva. “V súčasnej náročnej situácii rodín sa táto potreba ešte viac zvýraznila a je nevyhnutné vytvoriť podmienky na realizáciu opatrení, konkrétne cielených projektov zameraných na poskytovanie bezplatného poradenstva zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch vrátane psychologického poradenstva a iného odborného poradenstva pre jednotlivcov a rodiny,” dodal rezort v materiáli.
      
Vláda navrhla účinnosť zákona od 1. augusta tohto roka.

Zdroj: TASR   Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."