Mzdy a analýzy
Čas čítania 04:26
Mzdy a analýzy
Kategória:
Mzdy a analýzy

Najviac rástli mzdy v zdravotníctve

V dnešnej dobe „sa oplatí“ byť nielen IT špecialistom, ale aj zdravotníckym zamestnancom.

V dnešnej dobe „sa oplatí“ byť nielen IT špecialistom, ale aj zdravotníckym zamestnancom. Ich mzda totiž vzrástla najviac v prvom štvrťroku tohto roka. Pandémia najviac zasiahla segment gastro a kultúru.

Aj na trhu práce vo všeobecnosti platí, že každý hľadá to, čo je preňho najvhodnejšie, avšak „najvhodnejšie“ znamená pre každého niečo iné. Jedným z podstatných faktorov pri hľadaní alebo zmene kariéry je suma na výplatnej páske na konci mesiaca. Svoju kariéru má každý vo svojich rukách, i keď nevieme predpovedať, akým smerom sa vyvinie, hlavne v období neistoty. 

Podľa štvrťročného zisťovania ISCP (Informačný systém o cene práce) v prvom štvrťroku 2021 boli najvyššie mzdy v zamestnaniach, ktoré si vyžadujú vysokú kvalifikáciu, odbornú zdatnosť, riadiace schopnosti a zodpovednosť. Asi nie je prekvapujúce, že najviac mali na výplatnej páske zákonodarcovia a riadiaci pracovníci. Ich priemerná mesačná hrubá mzda bola na úrovni 2 626 EUR. Za nimi nasledovali špecialisti, ktorí v prvom štvrťroku zarábali v priemere 1 687 EUR mesačne.

Rast miezd sa oproti predchádzajúcim rokom spomalil, v hlavných triedach zamestnaní boli zaznamenané medziročné nárasty v rozmedzí 0,5 % – 6,3 % (v prvom štvrťroku minulého roka medziročne vzrástli mzdy o 4 % – 11 %). Najväčší medziročný nárast priemerných mesačných miezd bol zaznamenaný na pozíciách, ktoré boli dlhodobo platené najhoršie. Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v prvom štvrťroku tohto roka zarábali v priemere 804 EUR mesačne, ich mzda oproti minulému roku vzrástla o 6,2 %. Priemerná mesačná mzda pracovníkov v službách a obchode v prvom štvrťroku tohto roka bola na úrovni 963 EUR, oni si medziročne prilepšili o takmer 6 %.

Ak chcete patriť medzi najlepšie zarábajúcich zamestnancov, svoju kariéru by ste mali budovať v IT. Odvetvie IT sa totiž vyznačuje najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou spomedzi odvetví na úrovni 2 206 EUR. Riadiaci pracovníci v oblasti informačných a komunikačných technológií mesačne zarábali v prvom štvrťroku tohto roka v priemere 4 067 v hrubom a medziročne si prilepšili o takmer 8 %. Nielen manažéri, ale aj špecialisti v oblasti telekomunikácií mali priemernú mesačnú mzdu 2 785 EUR. Špecialisti v oblasti predaja IKT a vývojári softvéru zarobili v priemere viac ako 2 700 EUR v hrubom. Na opačnom konci rebríčka sú upratovačky, pomocníci v kuchyni či opatrovatelia pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a osoby so ZP, ktorí zarobili v priemere menej ako 700 EUR mesačne.

Posledné roky bezprostredne pred vypuknutím pandémie boli z pohľadu vývoja priemerných mesačných miezd relatívne výnimočné. Boli dosahované najlepšie výsledky rastu miezd a zároveň miera nezamestnanosti bola na historických minimách. Nestabilné obdobie spôsobené pandémiou zasiahlo aj do rastu miezd. Priemerná hrubá mesačná mzda v SR sa medziročne zvýšila o 4,9 %. Dynamika jej rastu sa tak spomalila, v prvom štvrťroku minulého roka totiž rast priemerných hrubých miezd dosahoval až 7,2 %.

Pandémia postihla hlavne svet umenia a gastrosektor. Zavreli sa divadlá, kiná, múzeá, galérie, zákaz zhromažďovania taktiež neprispieval k rozvoju umenia. Rok 2020 sa teda dá považovať za jeden z najhorších aj pre gastrobiznis, reštaurácie, bary, hotely boli dlhé mesiace zavreté. V niektorých zamestnaniach v dotknutých segmentoch došlo k medziročnému poklesu priemernej hrubej mesačnej mzdy. Priemerná mesačná mzda hercov alebo hudobníkov, spevákov a skladateľov medziročne klesla o viac ako 18 %, ale aj tanečníci a choreografi si pohoršili o 14 %. V gastrosektore taktiež mzdy šéfkuchárov a barmanov poklesli v priemere o 8, resp. 5 %. Rast miezd čašníkov a someliérov sa spomalil z 12 % minulého roka (v 1. štvrťroku 2020 oproti 1. štvrťroku 2019) na 0,5 %. Koronakríza sa dotkla aj zamestnancov na vyšších pozíciách. Riadiaci pracovníci v ubytovacích zariadeniach v prvom štvrťroku tohto roka zarábali v priemere takmer o 9 % menej ako v rovnakom období minulého roka.

Opačný vývoj miezd je možné pozorovať v zdravotníctve. Vysoké príplatky zdravotníckych zamestnancov, ktorí pracovali v prvej línii a v červených covid zónach, sa prejavili v extrémnom náraste miezd. Zdravotníctvo zaznamenávalo medziročný nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy na úrovni 15 %. V prvom kvartáli tohto roka najviac vzrástli mzdy špecialistom hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci, oni si medziročne prilepšili o 48 %. Pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti oproti prvému štvrťroku minulého roka zarábali o takmer tretinu viac. Špecialisti v ošetrovateľstve a zdravotnícki asistenti mali na výplatnej páske v priemere o 28 %, resp. 23 % viac ako v prvom štvrťroku minulého roka. Čo sa týka miezd, sťažovať sa nemohli ani všeobecní lekári či lekári špecialisti, ktorí v prvom štvrťroku zarábali v priemere o 18 %, resp. 10 % viac ako v rovnakom období minulého roka.

Zdroj: ISCP, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.   Foto:  Shutterstock