Spravodajstvo
Čas čítania 06:53
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

Akcelerátor podnikania žien sa pripojil k panelu Generation Equality Forum pre obstarávanie v oblasti rovnosti žien a mužov

Akcelerátor podnikania žien – Women’s Entrepreneurship Accelerator sa pripojil k panelu Generation Equality Forum pre obstarávanie v oblasti rovnosti žien a mužov a zaviazal sa k akčnej koalícii.

Dallas 13. júla (TASR-OTS) – /BUSINESS WIRE/ – Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA), hlavná hnacia sila pre zvýšenie ekonomickej účasti žien, sa pripojil k parížskemu fóru Generation Equality (30. júna – 2. júla) v rámci programu “Drivers of Change” (Hýbateľ zmien). 26 rokov po Pekinskej deklarácii je Fórum o generačnej rovnosti, ktoré zvolala organizácia OSN Ženy a ktoré spoločne organizujú vlády Mexika a Francúzska, “najkritickejšom okamihom za celú generáciu, kedy je potrebné investovať do rodovej rovnosti a urýchliť dynamiku v prospech bezpečnosti žien, ich vedúcej úlohy a ekonomických příležitostiach1. Do fóra, na ktorom sa zišlo 1 000 tvorcov politík, sa fakticky zapojilo 50 000 ľudí a bolo zaznamenaných 40 miliárd dolárov investícií do rodovej rovnosti na podporu päťročného plánu opatrení pre rovnosť v 7 oblastiach činnosti.
      
Táto tlačová správa obsahuje multimediálny obsah. Zobraziť plnú verziu tu: https://www.businesswire.com/news/home/20210712005178/en/
      
Akcelerátor podnikania žien – Women’s Entrepreneurship Accelerator sporiadal panel s názvom „Budovanie transformačnej stratégie pre obstarávanie reagujúce na rodové hľadisko“, ktorého cieľom je zvyšovanie povedomia o neprimerane zložitých a vzájomne prepojených prekážkach v podnikaní žien a podpora stratégií obstarávania zohľadňujúcich rodové hľadisko.
      
Dňa 2. júla usporiadal Akcelerátor panel s názvom “Vytvorenie transformačnej stratégie pre obstarávanie s ohľadom na rodovú rovnosť”, ktorého cieľom bolo vytvoriť povedomie o neprimerane zložitých a vzájomne prepojených prekážkach podnikania žien a podporiť stratégiu obstarávania s ohľadom na rodovú rovnosť. V celosvetovom meradle každý tretí podnik vlastnia ženy2, ktoré však získavajú iba 1% výdavkov na zákazky vlád a veľkých spoločnosti3. Rečníci sa podelili o postrehy a konkrétne rady podložené vlastnou cestou, ako realizovať inkluzívnejšiu stratégiu obstarávania.
      
Women’s Entrepreneurship Accelerator, ktorý bol spustený v roku 2019, je iniciatíva mnohých partnerov, ktorej cieľom je inšpirovať, vzdelávať a posilňovať postavenie podnikateliek na celom svete. Jeho poslaním je odstraňovať prekážky pre ženy podnikateľky prostredníctvom štyroch ciest k posilneniu ich postavenia: vzdelávaniu, financovaniu, podpore a účasti. Táto celosvetová iniciatíva, ktorú založila spoločnosť Mary Kay Inc., je strategickou spoluprácou vyvinutou na základe konzultácií s piatimi agentúrami OSN, a to bez akýchkoľvek kvalifikačných prekážok.
      
“Sme presvedčení, že obstarávanie vzhľadom na pohlavie môže mať obrovský vplyv, ktorý urýchli začlenenie podnikov vo vlastníctve žien do celého dodávateľského reťazca,” povedala Julia Simon, riaditeľka pre právne veci a diverzitu spoločnosti Mary Kay Inc. Accelerator podporuje verejný a súkromný sektor, aby sa inkluzívne obstarávanie stalo prioritou a aby sa zasadili o systémovú zmenu, ktorú ženy potrebujú. Podpora podnikateliek je pre udržateľný rast zásadná. “
      
Simon bola jednou z členiek panelu, ktoré vystúpili v diskusii na fóre pre rodovú rovnosť o obstarávaní v oblasti rovnosti žien a mužov. Pripojili sa k nej Elizabeth Vazquez, generálna riaditeľka a spoluzakladateľka WEConnect International, a Jamila Belabidi, riaditeľka nákupu a riaditeľka pre globálne posilnenie ekonomického postavenia žien a globálne inovácie v spoločnosti Procter & Gamble. Zasadnutie moderovala Sonia Dridi, novinárka a washingtonská spravodajkyňa staníc France 24 a Europe 1.
      
“Celosvetová ekonomika má hodnotu 93 biliónov dolárov, ale ženy sú v našich globálnych hodnotových reťazcoch stále neviditeľné ako dodávatelia výrobkov a služieb,” uviedla Elizabeth Vazquez. “Toto masívne zlyhania trhu je potrebné urýchlene napraviť, aby viac žien mohlo prispievať k inkluzívnej ekonomickej prosperite a tvorbe pracovných miest na podporu 5. cieľa trvalo udržateľného rozvoja a mať z neho prospech.”
      
“V spoločnosti P&G je pre nás rodová rovnosť základom a je súčasťou nášho podnikania, a preto sme sa zaviazali, že do roku 2025 vynaložíme 10 miliárd dolárov na nákup vo firmách vo vlastníctve žien a vo firmách, ktoré vedú ženy,” povedala Jamila Belabidi, riaditeľka nákupu pre globálne posilnenie ekonomického postavenia žien a globálne inovácie v spoločnosti Procter & Gamble.
      
Na tejto akcii sa Akcelerátor WEA tiež pripojil k štyrom akčným koalíciám pre generačnú rovnosť prostredníctvom politických, programových a propagačných záväzkov: Ekonomická spravodlivosť a práva; Feministické akcie pre klimatickú spravodlivosť; Technológie a inovácie pre rodovú rovnosť; a Feministické hnutia a vedenia. Akcelerátor sa tiež zaviazal posilniť postavenie 5 miliónov žien do konca roka 2030 tým, že zmierni hlavné ekonomické a sociálne prekážky, ktorým podnikateľky čelia.
      
Účasť WEA v akčných koalíciách Fóra pre generačná rovnosť je len posledným z mnohých krokov, ktoré organizácia podnikla s cieľom zvýšiť povedomie o rovnosti žien po skončení COVID:

      •      Dňa 16. marca 2021 sa Deborah Gibbins, prevádzková riaditeľka spoločnosti Mary Kay, v mene WEA pripojila k stretnutiu UN Global Compact Target Gender Equality (Globálny pakt OSN – Cieľová rovnosť mužov a žien). Deborah Gibbins upozornila na čerstvo zverejnené údaje Svetovej banky, podľa ktorých majú ženy na celom svete v priemere tri štvrtiny zákonných práv mužov. Vyzvala spoločnosti, aby sa postavili proti právnej diskriminácii a zasadili sa o reformu, ktorá by odstránila rozdiely, aby ženy mohli plne využiť svoj potenciál. Udalosti sa zúčastnilo viac ako 5 000 ľudí z podnikateľského sektora, OSN, členských štátov a organizácií občianskej spoločnosti z viac než 100 krajín, pričom 75% účastníkov zastupovalo súkromný sektor.

      •      Dňa 24. marca 2021 sa v rámci Komisie pre postavenie žien (CSW65) konal panel WEA s názvom: “Ženy vo vedení hospodárskej obnovy prostredníctvom podnikania” s piatimi partnermi z radov agentúr OSN. Kolektív zdôraznil potrebu partnerstva medzi verejným a súkromným sektorom, ktoré by pomohlo vytvoriť priaznivý ekosystém pre podnikateľky.

      •      V dňoch 15.-16. júna 2021 vystúpila Deborah Gibbins na Summite vedúcich predstaviteľov Globálneho paktu OSN na konferencii “Ženy a udržateľnosť: Inovácia v mužskom svete”, a to na hlavnom pódiu, kde obhajovala podnikateľky ako vzory potrebné pre ekonomiku a spoločnosť a zdôraznila zásadné poslanie WEA: “Podnikanie žien bude hrať kľúčovú úlohu pri úspešnom zotavení po pandémii. Preto je poslanie WEA tak aktuálne. A práve preto podnikateľky potrebujú takýto rámec,” povedala Gibbins. Na každoročnom summite sa zišlo viac ako 25 000 vedúcich predstaviteľov podnikov, vlád, OSN a občianskej spoločnosti, aby zhodnotili dosiahnutý pokrok a podporili spoločné opatrenia na zmiernenie klimatickej krízy, globálnych pandémií, ekonomických rozdielov a sociálnych nerovností.
      
O iniciatíve Women’s Entrepreneurship Accelerator
      
Women’s Entrepreneurship Accelerator, ktorý bol spustený v roku 2019, je iniciatíva mnohých partnerov, ktorej cieľom je inšpirovať, vzdelávať a posilňovať postavenie podnikateliek na celom svete. Jeho poslaním je odstraňovať prekážky pre ženy podnikateľky na celom svete prostredníctvom štyroch ciest k posilneniu ich postavenia: vzdelávania, financovania, podpory a účasti. Táto celosvetová iniciatíva, ktorú založila spoločnosť Mary Kay Inc., je strategickou spoluprácou vyvinutou na základe konzultácií s piatimi agentúrami OSN, a to bez akýchkoľvek kvalifikačných prekážok. Medzi tieto partnerské organizácie patria: UN Women, Medzinárodná organizácie práce (ILO), Medzinárodné obchodné centrum (ITC), Globálny pakt OSN (UNGC) a Rozvojový program OSN (UNDP). Cieľom WEA je do konca roka 2030 ekonomicky posilniť postavenie 5 miliónov žien. Viac informácií nájdete na https://www.we-accelerate.com/

Zdroj: TASR   Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."