Mám prácu
Čas čítania 02:49
Mám prácu
Kategória:
Mám prácu

Podpora návratu do práce po rodičovskej dovolenke

Návrat do pracovného života po rodičovskej dovolenke je pre mnohé matky a rastúci počet otcov stresujúci moment.

Návrat do pracovného života po rodičovskej dovolenke je pre mnohé matky a rastúci počet otcov stresujúci moment. Rodičovská dovolenka na Slovensku patrí medzi najdlhšie v EÚ, čo znamená možnosť zostať s dieťaťom doma aj niekoľko rokov a starať sa oň. Na druhej strane to prináša so sebou riziká spojené s horšími kariérnymi vyhliadkami a zníženým sebavedomím pri návrate do práce. Ako ho zvládnuť a aké sú možnosti podpory, na to odpovie konferencia medzinárodného projektu FEMALE (http://parentalleavers.eu/home-sk.html), ktorá sa bude konať v Pistoriho paláci v Bratislave dňa 19. augusta 2021 v čase od 15,00 hod.

Projekt „Podpora návratu rodičov po rodičovskej dovolenke na trh práce“ (FEMALE) reaguje na štatistiky a výskumy poukazujúce na skutočnosť, že rodičovstvo v mnohých ohľadoch komplikuje situáciu rodiča, prevažne matiek, na trhu práce. Podľa údajov OECD máme na Slovensku najnižšiu zamestnanosť matiek detí do troch rokov v Európe. Počas obdobia starostlivosti o dieťa prichádza rodič na rodičovskej dovolenke spravidla o možnosť profesijného rozvoja, kariérneho postupu a rastu mzdy. Okrem toho mnohé matky, ale aj otcovia sú natoľko vyťažení starostlivosťou o deti, že nemajú čas zostať v priamom kontakte s pracovným prostredím a sledovať vývoj na trhu práce, čo spôsobuje ich nižšie sebavedomie, keď nastane čas návratu do práce. Hladký prechod späť do pracovného života komplikuje tiež nedostatok predškolských zariadení či limitovaná ponuka flexibilných pracovných úväzkov.

Cieľom projektu FEMALE je preto hľadanie možností uľahčenia návratu do práce po rodičovskej dovolenke. Projekt prináša inovatívny poradensko-vzdelávací obsah pre rodičov vracajúcich sa do práce, vytvorený na základe výsledkov medzinárodnej štúdie a spätnej väzby od cieľových skupín. Produktom je elektronická platforma určená pre cieľovú skupinu rodičov, kariérových poradcov či ďalších stakeholderov na trhu práce s praktickými radami pri uvažovaní o návrate rodičov na trh práce.

Na konferencii projektu budú predstavené jeho výstupy a súčasťou programu bude tiež prezentácia úspešných príbehov kariérneho uplatnenia po rodičovskej dovolenke, ako aj diskusia s odborníčkami, matkami a zamestnávateľmi o možnostiach, ako podporiť návrat rodičov do pracovného života po rodičovskej dovolenke. Na podujatí bude odprezentovaná Stratégia a Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na r. 2021 – 2027 z dielne MPSVR SR s dôrazom na predstavenie opatrení v oblastiach „Zosúladenie rodinného a pracovného života“ a „Rovnosť príležitostí a prístup na trh práce, ekonomická závislosť a chudoba žien“.

Konferencia sa uskutoční dňa 19. augusta 2021 v čase od 15:00 hod. do 19:00 hod. v koncertnej sále Pistoriho paláca, Štefánikova 25, 811 05 Bratislava – Staré mesto. Projekt FEMALE je realizovaný a spolufinancovaný s podporou Programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať organizátorov.

Kontakt za spol. TREXIMA Bratislava:

Jakub Žabka

projektový koordinátor

TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

0948 400 910

[email protected]