Vzdelávanie
Čas čítania 02:23
Vzdelávanie
Kategória:
Vzdelávanie

Ministerstvo školstva chce zabezpečiť pre každého celoživotný prístup k možnostiam vzdelávať sa

Zabezpečiť pre každého občana celoživotný prístup k možnostiam vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie počas celého života je cieľom stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030.

Bratislava 25. októbra (TASR) – Zabezpečiť pre každého občana celoživotný prístup k možnostiam vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie počas celého života “od kolísky po hrob”, v každom životnom štádiu a s ohľadom na individuálne potreby a okolnosti tak, aby každý mohol realizovať svoj potenciál v osobnom, pracovnom a občianskom živote, je cieľom stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030. Materiál s názvom Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030 predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR do medzirezortného pripomienkového konania.
      
Navrhovaná verzia stratégie je stratégiou celoživotného vzdelávania a poradenstva, ktorá reaguje tak na potrebu zabezpečiť celoživotné vzdelávanie a poradenstvo tam, kde občania majú problém ako jednotlivci, alebo tam, kde sa identifikoval systémový nedostatok v oblastiach zručností pre populáciu, respektíve konkrétne cieľové skupiny. “Kľúčové námety opatrení v Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030 sú navrhnuté v troch tematických oblastiach. Prvá je oblasť kvalifikácií, druhá je zameraná na okruh základných zručností a občianskeho vzdelávania a tretia časť stratégie rieši nadrezortný charakter celoživotného vzdelávania a poradenstva a motiváciu občanov k celoživotnému vzdelávaniu,” uvádza sa v predloženom materiáli.
      
Stratégia celkovo obsahuje 55 opatrení rozdelených do 15 tematických celkov. Jednotlivé ciele stratégie a príslušné opatrenia budú po prijatí dokumentu vládou SR podrobne rozpracované do akčných plánov.
      
Na zabezpečenie nadrezortnej koordinácie celoživotného vzdelávania v zmysle odporúčaní OECD pre Slovenskú republiku formulovaných v Národnej stratégii zručností (2020) sa navrhuje rozšírenie kompetencií súčasnej Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu a jej transformácia na Radu vlády SR pre celoživotné vzdelávanie so zapojením všetkých relevantných aktérov.
      
Prípravou a koordináciou stratégie celoživotného vzdelávania bol poverený Štátny inštitút odborného vzdelávania v novembri 2020. Ministerstvo školstva tvorbou stratégie sleduje spoločný cieľ všetkých občanov, a to nájsť vhodné riešenie pre komplexné výzvy rozvoja v oblasti zručností obyvateľov SR. Okrem toho tiež posilnenie ich kompetencií potrebných na udržanie sa na trhu práce, ako aj podpory a rozvoja existujúcich vzdelávacích aktivít smerom na digitálne kompetencie, finančné, mediálne, ale aj základné gramotnosti pre rozvoj kľúčových a takzvaných prenositeľných kompetencií dospelých.  

Zdroj, foto: TASR  

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."