Spravodajstvo
Čas čítania 02:59
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

Finančné príspevky na poskytovanie sociálnej služby sa zvýšia

Finančné príspevky na poskytovanie sociálnej služby sa zvýšia.

Bratislava 24. novembra (TASR) – Finančné príspevky na poskytovanie sociálnej služby sa zvýšia. Vyplýva to z novely zákona o sociálnych službách z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
      
Návrh má za cieľ vytvoriť právne podmienky na zvýšenie finančnej podpory zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sociálnej služby a zaviesť valorizáciu tejto podpory.
      
Napríklad nocľahárne, útulky, domovy na polceste či zariadenia núdzového bývania po novom dostanú aj o 100 eur na miesto viac, než je to v súčasnosti. Týmto zariadeniam sa stanoví výška príspevku na miesto na mesiac na úrovni 250 eur.
      
Zvýši sa však aj maximálna výška pokuty za naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu spáchaného poskytovateľom sociálnej služby z doterajších 2000 eur na 5000 eur. “Znepokojujúci je nárast počtu prípadov zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poukazuje na nedostatky súvisiace s poskytovaním sociálnej služby, respektíve nedodržiavanie zákona o sociálnych službách a nízku maximálnu zákonom stanovenú výšku pokuty,” argumentoval rezort.
      
Novela tiež zmení doterajší spôsob vedenia registra poskytovateľov sociálnych služieb a spresní právnu úpravu vzniku povinnosti obce a vyššieho územného celku (VÚC) poskytovať neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančné príspevky. Legislatíva sa zaoberá aj úpravou podmienok pri poskytovaní vybraných druhov sociálnych služieb.
      
Legislatívna úprava zároveň prinesie predĺženie prechodného obdobia, počas ktorého sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu posudkovú činnosť alebo sociálnu kuratelu, nemusí spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti. “Cieľom tejto úpravy je v záujme náležitého personálneho zabezpečenia podmieňujúceho dostupnosť a dlhodobú udržateľnosť sociálnych služieb zabrániť odlivu sociálnych pracovníkov vykonávajúcich špecializovanú odbornú činnosť v sociálnych veciach pri poskytovaní sociálnych služieb,” vysvetlil rezort.
      
Poslanci prijali aj pozmeňujúci návrh z výborov. Podľa neho sa vytvárajú právne podmienky na finančnú udržateľnosť kontinuity poskytovanej pobytovej sociálnej služby v rozpočtovom roku 2022 v zariadeniach pre seniorov a v zariadeniach opatrovateľskej služby. Návrhom sa napríklad na prechodnú dobu, rozpočtový rok 2022, umožňuje obci poskytnúť finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá novo požiada o spolufinancovanie už poskytovanej sociálnej služby, z verejných zdrojov v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby, najmenej vo výške 100 eur na mesiac.
      
Plénum schválilo aj pozmeňujúci návrh poslankyne Lucie Drábikovej (OĽANO). Rozširuje sa tak cieľová skupina, ktorej možno poskytovať sociálnu službu v zariadení krízovej intervencie, ktorým je integračné centrum, o osoby, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii pre svoje ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.
      
Ako vyčíslil rezort v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, z rozpočtu táto novela ukrojí okolo troch miliónov eur každoročne od roku 2022 po 2024.
      
Ministerstvo práce navrhlo účinnosť novely zákona od 1. januára 2022.

Zdroj, foto: TASR   

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."