Hľadám prácu
Čas čítania 02:26
Hľadám prácu
Kategória:
Hľadám prácu

Za dva mesiace má projekt Chyť sa svojej šance viac ako 1800 žiadateľov

Úrady práce už uzatvorili 1230 dohôd o poskytnutí finančného príspevku, čo má priniesť 1411 nových pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných, zdravotne postihnutých či mladých do 30 rokov.

Bratislava 20. decembra (TASR) – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) eviduje za prvé dva mesiace trvania projektu Chyť sa svojej šance 1846 žiadostí o finančnú podporu v hodnote viac ako deväť miliónov eur. Úrady práce už uzatvorili 1230 dohôd o poskytnutí finančného príspevku, čo má priniesť 1411 nových pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných, zdravotne postihnutých či mladých do 30 rokov. Uviedlo to v pondelok ÚPSVaR.
      
“V rámci nášho najnovšieho projektu podávame pomocnú ruku tým najzraniteľnejším skupinám uchádzačov o zamestnanie. Vďaka nemu si na trhu práce môžu nájsť uplatnenie napríklad dlhodobo nezamestnaní, teda tí, ktorí sú v evidencii dlhšie ako 12 mesiacov, zdravotne znevýhodnení, ale aj tí, ktorí majú viac ako 50 rokov či mladí do 30 rokov,” priblížil cieľ projektu generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. Práve títo uchádzači o zamestnanie majú podľa neho najväčší problém si nájsť prácu.
      
Prvé z troch opatrení projektu je zamerané na tých, ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie. Začiatok podnikania je spojený s vyššími finančnými nákladmi, preto v rámci tohto opatrenia môžu znevýhodnení uchádzači o zamestnanie získať jednorazový finančný príspevok vo výške 5600 eur. Zatiaľ najväčší záujem v rámci tohto opatrenia evidoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove, a to 52 žiadostí.
      
Druhé opatrenie projektu podporuje zaúčanie nového zamestnanca z radov mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov, ako aj znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie pod vedením iného zamestnanca. V prípade obidvoch kategórií je podmienka byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne jeden mesiac, ak má uchádzač vysokoškolské vzdelanie tak najmenej tri mesiace. Zamestnávatelia môžu získať počas štyroch mesiacov finančný príspevok vo výške spolu až 3700 eur na takéhoto nového zamestnanca.
      
O tretie opatrenie projektu, ktoré je zamerané na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, bol doteraz najväčší záujem v Prešove. Aj v tomto prípade musia byť v evidencii minimálne jeden mesiac, v prípade vysokoškolského vzdelania najmenej tri mesiace. Zamestnávateľ môže získať príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške 550 eur mesačne. Podmienkou je obsadenie vytvoreného pracovného miesta takýmto uchádzačom o zamestnanie, a to najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a na dobu neurčitú. Finančný príspevok poskytnú najviac počas šiestich mesiacov a zamestnávateľ musí dané pracovné miesto udržať najmenej ďalšie tri mesiace bez príspevku.

Zdroj: TASR   Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."