Vzdelávanie
Čas čítania 02:11
Vzdelávanie
Kategória:
Vzdelávanie

Ministerstvo školstva v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied podporuje kritické myslenie a tvorivosť žiakov

Zážitkové vyučovanie, väčšie prepojenie vzdelávacieho obsahu s každodenným životom, ako aj podpora kritického myslenia žiakov je cieľom spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Slovenskej akadémie vied na Systémovom programe pre komplexné poznanie a kritické myslenie.

Bratislava 7. júna (TASR) – Zážitkové vyučovanie, väčšie prepojenie vzdelávacieho obsahu s každodenným životom, ako aj podpora kritického myslenia žiakov je cieľom spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR a Slovenskej akadémie vied (SAV) na Systémovom programe pre komplexné poznanie a kritické myslenie. Vďaka tomuto programu môžu žiaci pracovať na príprave svojich projektov či už v rámci olympiád alebo stredoškolskej odbornej činnosti, pomocou prístrojov na úrovni skutočného vedca. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.
      
Ide o aktivity a zážitky z prostredia vedy a výskumu, ktoré sa žiakom bežne nenaskytnú. “Dôležitou úlohou rezortu školstva je podpora rozvoja kritického myslenia a tvorivosti žiakov. Cieľom je robiť to so zameraním sa na ich vedecké myslenie, praktické experimentovanie, porozumenie tomu, ako poznanie vzniká a využitie získaných poznatkov v reálnom svete,” priblížil štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis.
      
Príprava a vedenie študentov priniesli aj prvé výsledky. V rámci školských olympiád získala prvé miesto v krajskom kole a Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenskéoho v celoštátnom kole tretiačka z Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici Alexandra Strelcová. “Študentka mala možnosť pracovať na téme proteomických analýz energeticky zaťaženého myokardu a aspoň na chvíľu si tak vyskúšala prácu ozajstného vedca,” spresnil Miroslav Ferko z Ústavu pre výskum srdca Centra experimentálnej medicíny SAV.
      
Podpora vedeckého myslenia sa realizuje aj prostredníctvom projektov, ako Jarný tábor alebo Letná škola mladých vedcov. Rozvoj kritického myslenia je súčasťou aj pripravovanej kurikulárnej reformy. “V súčasnosti dokončujeme tvorbu ukážkových zostáv pre zážitkové vyučovanie na základných školách, ktoré umožnia žiakom jednoduchšie pochopiť preberané učivo,” uviedol Martin Nosko, riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.
     
Ústavy SAV, ktoré sú zapojené do programu kritického a vedeckého myslenia, vytvárajú pre študentov a pedagógov súbor pracovných pomôcok na biológiu, fyziku či technickú výchovu aj spolu s metodickými príručkami. Webový portál www.kreativnaveda.sk následne doplní experimentálne zostavy o vzdelávacie materiály, pracovné listy, inštruktážne videá, ale aj online kvízy, súťaže a žiacke projekty.

Zdroj: TASR   Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."