Spravodajstvo
Čas čítania 03:12
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

V roku 2021 mierne narástol celkový počet pracovných úrazov

Uviedlo to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo vyhodnotení plnenia stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SR na roky 2021 až 2027 a programu jej realizácie za rok 2021.

Bratislava 22. júna (TASR) – V roku 2021 mierne narástol celkový počet pracovných úrazov. Uviedlo to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vo vyhodnotení plnenia stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v SR na roky 2021 až 2027 a programu jej realizácie za rok 2021. Materiál v stredu vzala na vedomie vláda.
      
“Vlani bolo registrovaných celkovo 7855 pracovných úrazov. Z uvedeného počtu bolo 33 závažných pracovných úrazov s následkom smrti (SPÚ), čo je o jeden SPÚ viac ako v roku 2020 (viac o 3,1 %). V hodnotenom roku bolo zaevidovaných 60 závažných pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ŤUZ). Oproti roku 2020 došlo v minulom roku k nárastu závažných pracovných úrazov s ŤUZ o 7 prípadov,” spresnil v materiáli rezort práce.
      
Za minulý rok bolo evidovaných podľa MPSVR 7762 tzv. ostatných registrovaných pracovných úrazov, teda úrazov nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví, čo predstavuje nárast o 156 prípadov (o 2,1 %) oproti roku 2020.

Ochrana práce bola vlani naďalej poznačená protipandemickými opatreniami

Bratislava 22. júna (TASR) – Stav ochrany práce bol vlani na území SR naďalej výrazne poznačený zavádzanými protiepidemiologickými opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19. V súvislosti s tým bol do značnej miery aj v roku 2021 ovplyvnený počet vykonaných inšpekcií práce. Vyplýva to zo správy o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2021, ktorú v stredu zobrala na vedomie vláda.
      
“Na základe výsledkov z vykonaných inšpekcií práce musíme konštatovať, že stále pretrváva neochota niektorých zamestnávateľov a podnikateľov dobrovoľne plniť všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov na ochranu práce. Pretrváva aj negatívne myslenie zamestnancov spočívajúce v tom, že pre peniaze sú ochotní pracovať aj nebezpečným spôsobom. Preto je potrebné sústavne vykonávať kontrolu ich plnenia,” konštatuje sa v materiáli Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
      
Problémom, ktorý sa výrazne prejavuje už dlhší čas je, že sa prehlbujú rozdiely v úrovni služieb, ktoré poskytujú jednotlivým zamestnávateľom bezpečnostnotechnické služby (BTS). Niektoré BTS nemajú v jednotlivých organizáciách požadované výsledky, poskytujú služby často len formálne so zameraním na tvorbu dokumentácie, ktorá však v mnohých prípadoch neodráža reálny stav a podmienky kontrolovaných subjektov. Z tohto dôvodu by sa mala BTS aj naďalej venovať zvýšená pozornosť.
      
Závažným problémom najmä v súvislosti so vznikom pracovných úrazov sa javí tá skutočnosť, že zamestnávatelia pravidelne nevykonávajú potrebnú kontrolnú činnosť. Nevykonávajú kontroly na požívanie alkoholu, nekontrolujú stav bezpečnosti technických zariadení a jednotlivých pracovísk, nekontrolujú riadne používanie OOPP a požívanie ochranných zariadení na strojoch.
      
Inšpektoráty práce pozorujú dlhšie obdobie veľký rozdiel v spôsobe vykonávania prác s ohľadom na zaistenie BOZP u jednotlivých zhotoviteľov na stavbách a staveniskách. Niektorí zhotovitelia považujú BOZP ešte stále za zbytočnú príťaž. Najmä subjekty s malým počtom zamestnancov majú slabú úroveň zaistenia BOZP. Pozitívom bolo poskytnutie bezplatného poradenstva k problematikám, ktoré boli vo firmách požadované. Značným problémom sa javí práca s prítomnosťou nebezpečných chemických faktorov.

Zdroj: TASR   Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."