Spravodajstvo
Čas čítania 02:59
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

Pomoc v hmotnej núdzi by mala byť adresnejšia, návrh ministerstva sa pripomienkuje

Podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi by sa mali upraviť tak, aby bola pomoc adresnejšia, efektívnejšia a aby mala motivačný efekt voči príjemcom vymaniť sa z hmotnej núdze.

Bratislava 1. augusta (TASR) – Podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi by sa mali upraviť tak, aby bola pomoc adresnejšia, efektívnejšia a aby mala motivačný efekt voči príjemcom vymaniť sa z hmotnej núdze. Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zverejnená bola na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.
      
Najzásadnejšie zmeny sa týkajú zrušenia osobitného príspevku, ktorý bude riešený samostatne v rámci politiky aktívnych opatrení na trhu práce. Výrazné zmeny sa dotýkajú výšky a štruktúry dávky v hmotnej núdzi a výšky a podmienok poskytovania jednotlivých príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
      
Úpravy majú nastať aj v oblasti posudzovania niektorých druhov príjmov. Rozšíriť by sa mal okruh osôb, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zabezpečiť si príjem vlastnou prácou, o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby. Poskytnutie jednorazovej dávky má byť umožnené aj pre domácnosti, ktoré sú v hmotnej núdzi, ale pomoc v hmotnej núdzi sa im neposkytuje.
      
Zároveň sa majú zjednodušiť postupy a uľahčiť prístup k pomoci v hmotnej núdzi pre niektoré osoby, ktoré napríklad z dôvodu vlastníctva starých motorových vozidiel, ktoré nevedia predať, nesplnili podmienky nároku na pomoc v hmotnej núdzi. Zaviesť sa tiež má elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti aj na účely pomoci v hmotnej núdzi.
      
V súvislosti s neuplatnením úpravy súm pomoci v hmotnej núdzi na základe zadefinovaného valorizačného mechanizmu sa navrhujú prechodné ustanovenia. Sumy pomoci by sa totiž mali upraviť priamo v zákone.
      
Dávka v hmotnej núdzi sa v súčasnosti poskytuje v závislosti od počtu členov domácnosti na šiestich úrovniach. Poskytovanie dávky obdobne, ako sa stanovuje suma životného minima pre domácnosť podľa zákona o životnom minime, má byť jednoduchšie, v niektorých prípadoch sa zvýši suma dávky v hmotnej núdzi pre domácnosti. Vypočítaná suma pomoci v hmotnej núdzi by sa mala matematicky zaokrúhľovať na celé euro.
      
Príspevok na nezaopatrené dieťa by sa mal vypustiť, jeho suma má byť zahrnutá do dávky v hmotnej núdzi na dieťa. Suma dávky v hmotnej núdzi sa navrhuje ohraničiť výškou dávky v hmotnej núdzi jednotlivca, respektíve dvojice s piatimi deťmi.
      
Navrhuje sa zároveň ustanoviť ochranný príspevok len v jednej sume. Nárok na ochranný príspevok by už nemal vzniknúť tehotnej žene od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva vzhľadom na to, že boli zavedené iné nástroje na podporu tehotných žien. Zároveň sa pre zvýšenie miery ochrany tehotnej ženy navrhuje tehotenské nepovažovať za príjem na účely posudzovania životného minima.
      
Aktivačný príspevok má byť tiež ustanovený len v jednej sume. Nárok naň by už nemal vzniknúť členovi domácnosti, ktorý má príjem zo závislej činnosti, ale ani tomu, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok a študuje dennou formou.
      
Pripomienkové konanie k návrhu zákona by sa malo skončiť 18. augusta. Účinnosť zákona sa s výnimkou niektorých ustanovení navrhuje od 1. januára 2023.

Zdroj: TASR   Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."