Spravodajstvo
Čas čítania 03:44
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

Ministerstvo práce upozorňuje na podmienky pri vybavovaní letnej práce

O letné sezónne práce či brigády majú okrem študentov záujem aj rodičia na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke, nezamestnaní alebo dôchodcovia. Ministerstvo práce vyzýva k opatrnosti pri uzatváraní brigádnickej zmluvy či dohody.

Bratislava 13. augusta (TASR) – O letné sezónne práce či brigády majú okrem študentov záujem aj rodičia na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke, nezamestnaní alebo dôchodcovia. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vyzýva k opatrnosti pri uzatváraní brigádnickej zmluvy či dohody.
      
Ministerstvo konkretizuje, že brigáda je označenie pre krátkodobú prácu. Vykonáva sa buď v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, na dobu určitú, alebo na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru. 
      
Pracovný pomer aj dohody sa uzatvárajú písomnou zmluvou, inak sú neplatné. Zmluva musí obsahovať popis práce, výšku odmeny a termín jej vyplácania, ako aj rozsah pracovného času a dobu, na ktorú sa uzatvára, vymenúva MPSVR. Na krátkodobú prácu sa využívajú tri druhy dohôd.
      
Dohoda o brigádnickej práci študenta je pre študentov stredných škôl a dennej formy vysokoškolského štúdia do 26 rokov. Môžu pracovať priemerne 20 hodín týždenne. Takáto zmluva môže byť uzatvorená najviac na rok a rozsah práce sa počíta ako priemer za celú dobu uzatvorenia zmluvy, ozrejmuje ministerstvo.
      
Dohoda o pracovnej činnosti sa vzťahuje na prácu v rozsahu najviac desať hodín týždenne. Dohoda o vykonaní práce sa zase často využíva na projektové práce. Takýto “dohodár” môže pracovať najviac 350 hodín v kalendárnom roku.
      
Študent, ktorý si chce uplatniť oslobodenie od platenia odvodov, musí zamestnávateľovi odovzdať “čestné vyhlásenie študenta”. V ňom deklaruje, že iba u neho si uplatňuje právo na oslobodenie od platenia odvodov na sociálne poistenie, uviedlo ministerstvo.
      
Ak však študent presiahne príjem 200 eur, zo sumy nad to je povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne na starobné a invalidné poistenie, upozorňuje MPSVR. Zamestnávateľ platí za študenta odvody na dôchodkové, úrazové, garančné poistenie a poistenie do rezervného fondu. Študenti neplatia zdravotné poistenie, ani sa neprihlasujú do zdravotnej poisťovne.
      
V prípade brigády u detí je rozhodujúci vek. Detská práca je zakázaná. Ministerstvo zdôrazňuje, že pre 14-ročných a mladších musia byť podľa zákona len ľahké práce, pri účinkovaní na kultúrnych a umeleckých predstaveniach, športových podujatiach či reklamných činnostiach.
      
Osobám nad 15 rokov umožňuje Zákonník práce do skončenia povinnej školskej dochádzky vykonávať aj iné ľahké práce, ktoré neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj a školskú dochádzku. Zamestnávateľ ale musí požiadať príslušný inšpektorát práce o povolenie, či ide o ľahkú prácu. Inšpektorát ho udelí s podmienkami, za ktorých sa bude práca vykonávať.
      
Pracovné podmienky mladistvých, to znamená do 18 rokov, sú v Zákonníku práce osobitne upravené. Napríklad nemôžu vykonávať nebezpečnú alebo ohrozujúcu prácu. Na uzatvorenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie zákonného zástupcu a pracovnú zmluvu s mladistvým môže uzatvoriť po lekárskom vyšetrení, uviedlo ministerstvo.
      
Za sezónnu prácu sa podľa Zákonníka práce považuje tá, ktorá je závislá od striedania ročných období, každý rok sa opakuje a nepresahuje osem mesiacov v kalendárnom roku, vysvetlilo MPSVR. Sezónni pracovníci sú najmä v poľnohospodárstve pri zbere ovocia a zeleniny, pestovaní kvetov či cestovnom ruchu v hoteloch. Zamestnávatelia môžu zamestnávať sezónnych pracovníkov v pracovnom pomere na dobu určitú alebo na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
      
Od začiatku januára budúceho roku si sezónny zamestnanec bude môcť uplatniť výnimku z platenia poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti v podobe odvodovej odpočítateľnej položky. Podľa ministerstva sa znížia aj odvodové náklady zamestnávateľa, čím by mal ostať takémuto zamestnancovi vyšší čistý príjem.
      
MPSVR doplnilo, že od toho istého termínu bude môcť sezónny pracovník uzatvoriť so zamestnávateľom dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. V rámci nej bude môcť odpracovať maximálne 520 hodín ročne.

Zdroj: TASR   Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."