Vzdelávanie
Čas čítania 02:00
Vzdelávanie
Kategória:
Vzdelávanie

Sprievodca pre školy sa zameriava na prevenciu a riešenie šikanovania

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže vytvorili odborný materiál, ktorý sa zameriava na prevenciu a riešenie šikanovania.

Bratislava 10. novembra (TASR) – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVAM) vytvorili odborný materiál, ktorý sa zameriava na prevenciu a riešenie šikanovania. Slúžiť má zamestnancom škôl a školských zariadení ako sprievodca preventívnymi a intervenčnými princípmi a konkrétnymi postupmi v problematike šikanovania.
     
Šikanovanie je závažný problém, ktorý sa v počiatočných štádiách viac či menej vyskytuje takmer v každej škole a školskom zariadení. “Na rozdiel od iných typov nežiaduceho správania, s ktorými sa stretávame v školskom prostredí, je šikanovanie obzvlášť rizikové, pretože často zostáva dlho skryté. Aj preto je jeho riešenie veľmi náročné a komplikované,” uvádza na svojom webe NIVAM. Zároveň inštitút poukázal na to, že aj pri relatívne malej intenzite šikanovania môže u jeho obetí dochádzať k závažným psychickým traumám s dlhodobými následkami.
      
Podľa tvorcov sprievodcu je dôležité, aby pedagógovia aj odborní zamestnanci vedeli, ako šikanovaniu predchádzať, respektíve rozpoznať a riešiť už jeho počiatočné štádiá. Materiál poskytuje prehľad možností prevencie šikanovania a poukazuje aj na zásady neodkladnej a dlhodobej intervencie. Dokument je potrebné prispôsobiť konkrétnym podmienkam školy, napríklad technickým a organizačným, zameraniu školy či rôznorodosti detí, žiakov a študentov.
      
V materiáli, ktorý je zverejnený na webe ministerstva školstva, sa uvádza, že prevenciu je možné vnímať v dvoch rovinách. V širšej rovine predstavuje súbor systémových opatrení, ktoré eliminujú vznik šikanovania alebo spomaľujú jeho vývoj. “Preventívne systémové opatrenia tiež umožňujú zachytiť príznaky šikanovania v počiatočných fázach, čo sa ukazuje ako kľúčové pri jeho riešení,” píše sa v sprievodcovi pre školské zariadenia. Ako príklady prevencie v širšej rovine možno uviesť monitoring odľahlých častí školy, infraštruktúru pomoci i odstránenie pedagogických zlozvykov. Prevencia v užšej rovine je chápaná ako realizácia preventívnych činností – aktivít, programov, modulov a iných foriem, ktoré sú špecificky smerované na problematiku šikanovania.

Zdroj, foto: TASR   

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."