Spravodajstvo
Čas čítania 02:29
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

Prezidentka podpísala upravený zákon o profesionálnych náhradných rodičoch

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala opätovne schválený zákon o profesionálnych náhradných rodičoch.

Bratislava 15. novembra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala opätovne schválený zákon o profesionálnych náhradných rodičoch. Národná rada (NR) SR pri hlasovaní o vetovanom zákone odobrila pripomienku hlavy štátu. Tá namietala, že niektoré ustanovenia zákona sú podľa nej v rozpore s ústavou a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
      
Zákon z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR rieši povinnosti, odmeňovanie, predpoklady na výkon práce, špecifiká pracovného pomeru, ale aj ostatné náležitosti pracovnoprávnych vzťahov profesionálnych náhradných rodičov. Spresňuje, aby sa všeobecne na profesionálnych náhradných rodičov vzťahoval Zákonník práce, ale s osobitnou právnou úpravou určitých otázok pracovnoprávnych vzťahov.
      
Zmenu zákon prinesie aj v oblasti kontroly bezúhonnosti. Centrá pre deti a rodiny, ktoré sú zamestnávateľom profesionálnych náhradných rodičov, získajú oprávnenie na vyžiadanie odpisu z registra trestov nielen záujemcov o prácu profesionálneho náhradného rodiča, ale aj jeho manžela/manželky či ďalších plnoletých osôb žijúcich s týmto záujemcom o prácu.
      
Aby sa pre profesionálnych náhradných rodičov vytvorili podmienky, ktoré im umožnia s najmenšími problémami fungovať v pracovnoprávnych vzťahoch, bolo podľa predkladateľov nutné zmeniť aj zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Centrá majú mať prostriedky aj možnosť napríklad uhradiť zvýšené výdavky na dieťa v profesionálnej náhradnej rodine, ak trávi dovolenku s profesionálnym náhradným rodičom, alebo zvýšené výdavky spojené s prepravou súvisiacou so starostlivosťou o dieťa.
      
Zároveň sa zvyšuje základná mzda náhradného rodiča na 940 eur, čím sa zvýšia aj jednotlivé príplatky, napríklad príplatok za počet detí. Upraví sa tiež zvýšený finančný príspevok na miesto v centre so špecializovaným programom z aktuálnych 20 % na 40 %.
      
Ako prezidentka pri vetovaní pôvodného návrhu deklarovala, nemá pochybnosti, že zákon sleduje správny cieľ upraviť právne vzťahy pri vykonávaní práce profesionálneho náhradného rodiča a chrániť pritom záujem dieťaťa. Upozornila však, že zákon vyžaduje od záujemcov o prácu náhradného rodiča a ďalších osôb v spoločnej domácnosti informáciu o náboženskej príslušnosti, národnosti a materinskom jazyku pre zachovanie náboženskej a národnostnej identity dieťaťa. Získavanie takýchto osobných informácií považuje za neprimeraný zásah do súkromného a rodinného života.

Zdroj: TASR   Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."