Mzdy a analýzy
Čas čítania 01:47
Mzdy a analýzy
Kategória:
Mzdy a analýzy

Ako by chatbot navrhol platy v TREXIME

Na svete je „hmatateľná“ umelá inteligencia v podobe tretej generácie chatovacieho robota ChatGPT.

Na svete je „hmatateľná“ umelá inteligencia v podobe tretej generácie chatovacieho robota ChatGPT. Tento chatbot potvrdzuje, že umelá inteligencia má nové využitie. Už dokáže zvládnuť aj kreatívne zadania, nielen vyriešiť komplexné dátové úlohy a hľadať zložité vzťahy v matematických a štatistických modeloch, ktoré využíva aj TREXIMA Bratislava.

Umelá inteligencia už produkuje kreatívny obsah, ktorý je v niektorých prípadoch na nerozoznanie od obsahu vytvoreného priamo človekom. ChatGPT je novou generáciou chatovacieho robota, ktorý bol predstavený koncom roka 2022 a je voľne dostupný ako webová aplikácia. V súčasnosti ju testujú nadšení školáci pri vypracovávaní domácich úloh, vedci a profesori ju v slepých testoch skúšajú rozoznať na maturitných otázkach alebo vysokoškolských skúškach. Hoci je to „len“ jazykový modul, vďaka svojej schopnosti porozumieť prirodzenému jazyku (mimochodom aj tomu slovenskému) a generovať reakcie podobné ľuďom, je ChatGPT neuveriteľným nástrojom pre mnohé profesie. Chatbot môže byť užitočný pri kreatívnom tvorení obsahu, ale tvorcovia upozorňujú, že jeho výstupy a rady v konkrétnych prípadoch treba dôkladne overovať a podrobiť kritickej analýze.

TREXIMA Bratislava a jej tím špecialistov v oblasti trhu práce chatovacieho robota vyskúšali. V anglickej verzii sa pokúsili získať radu, ako má CEO spoločnosti postupovať v otázke platov svojich zamestnancov na Slovensku. Odporúčanie chatbotu je výstižné.

Môžete si urobiť mzdový benchmark a platy svojej spoločnosti porovnať s platmi konkurentov vo vašom odvetví. Je dôležité mať na pamäti, že platy na Slovensku sa môžu líšiť v závislosti od regiónu, ale aj podľa veľkosti spoločnosti a odvetvia. Berte to do úvahy aj pri výskume a uistite sa, že porovnávate jablká s jablkami.“

Tak ako? Poslúchnete radu umelej inteligencie a dáte si urobiť benchmark? Trebárs aj v spoločnosti TREXIMA Bratislava. Jej skúsení business analytici vedia spraviť naozaj kvalitný mzdový benchmark.

Viac informácií: Ing. Oliver Kovťuk   Mobil: 0905 947 904   Email: [email protected]   Foto:  Shutterstock