Spravodajstvo
Čas čítania 03:05
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

Zmena trhu práce z dôvodu digitalizácie je jednou z hlavných výziev Konfederácie odborových zväzov

Jednou z hlavných výziev odborov je zmena trhu práce v súvislosti s digitalizáciou a robotizáciou.

Bratislava 4. mája (TASR) – Jednou z hlavných výziev odborov je zmena trhu práce v súvislosti s digitalizáciou a robotizáciou. Aj tieto informácie odzneli na odbornej konferencii Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Budúcnosť práce v 21. storočí.
      
Prezidentka KOZ Monika Uhlerová uviedla, že o práci sa v SR hovorí najmä v technologických súvislostiach, avšak nedostatočná pozornosť sa venuje sociálnym dosahom. “Ak má byť základom budúcnosti práce flexibilný, interdisciplinárny, neustále sa učiaci pracovník, potom to musí mať odraz v dvoch líniách, a to vo vzdelávacej a v mzdovej politike,” upozornila.
      
“Časť pracovných miest sa bude transformovať s novými formami riadenia a organizáciou práce,” predikuje Uhlerová. Ako príklad uviedla pri platformovej práci takzvané algoritmické riadenie, kedy prácu zadeľuje, kontroluje a odmeňuje algoritmus.
      
Posilňovanie flexibilizácie a prekarizácie práce a oslabovanie sociálneho štátu je podľa prezidentky KOZ zrejme najväčšou hrozbou v súvislosti s technologickým vývojom. Prekarizácia môže byť v tomto prípade stav, kedy zamestnanec nemá istú prácu alebo príjem.
      
Dodala, že formou prekérnej práce je napríklad platformová, pretože je bez sociálnej ochrany zamestnanca. V Európskej únii takto pracuje takmer 30 miliónov ľudí a ich počet bude podľa slov prezidentky KOZ rásť. Spresnila, že prekariát tiež nepozná svojho zamestnávateľa, má neuchopiteľný spoločenský status, nemožnosť kariérneho rastu, nedisponuje možnosťou kolektívne vyjednávať, organizovať sa v odboroch a profitovať z rôznych sociálnych benefitov.
      
“Ekonomický model postavený na lákaní priamych zahraničných investícií, lacnej pracovnej sile a vysokom objeme odpracovaných hodín je už vyčerpaný. Je nevyhnutné zamerať sa na inovácie, výskum, výrobné procesy a odvetvia s vyššou pridanou hodnotou a rozvoj celoživotného vzdelávania,” povedala Uhlerová. Podľa nej je nevyhnutné vzdelávať komplexných zamestnancov, teda nie tých pre jedného zamestnávateľa a jednu linku, ale adaptovateľných a celoživotne uplatniteľných.
      
V diskusiách a úvahách o blízkej budúcnosti podľa prezidentky KOZ chýba aj pripravenosť SR na klimatických migrantov. “Už teraz prebiehajúca transformácia ekonomík nezávislých na fosílnych palivách vážne ovplyvní súčasných zamestnancov pracujúcich v priemysle,” predpovedá Uhlerová.
      
Slovenská populácia je do toho najrýchlejšie starnúcou v Európe, doplnila prezidentka KOZ. Dodala, že aj tieto fakty budú vytvárať veľký tlak na verejné financie. “Aj tým sa stávame čoraz odkázanejší na prichádzajúcu pracovnú silu z krajín mimo jednotného európskeho trhu,” upozornila.
      
Zvládnutie zmien podľa prezidentky KOZ vedie aj cez posilňovanie verejných príjmov, napríklad cez ambicióznejší daňový mix, presun daňového bremena z práce na kapitál a posilnenie korporátnych daní, progresívne zdaňovanie a platby do schém zdravotného a sociálneho zabezpečenia, zavedenie nových alebo posilnenie v SR skôr marginálnych daní. Na základe slov prezidentky KOZ treba aj definičné a legislatívne ukotvenie nových foriem práce v pracovno-právnom, daňovom kontexte. Dané výzvy sa spájajú aj s nevyhnutnosťou skracovania pracovného týždňa, vyšším zapojením žien a mladých ľudí do rozhodovacích procesov či sociálnou inklúziou marginalizovaných skupín, uzavrela prezidentka KOZ.

Zdroj: TASR   Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."