Mzdy a analýzy
Čas čítania 06:20
Mzdy a analýzy
Kategória:
Mzdy a analýzy

LinkedIn a najžiadanejšie zručnosti v roku 2023

Trh práce prahne po talentoch. Celosvetový nedostatok talentov dosiahol 16 ročné maximum, pričom 75 % zamestnávateľov nedokáže nájsť talenty, ktoré potrebujú, nakoľko nemajú tú správnu kombináciu technických a mäkkých zručností.

Trh práce prahne po talentoch. Dostupné dáta ukazujú, že celosvetový nedostatok talentov dosiahol 16 ročné maximum, pričom 75 % zamestnávateľov nedokáže nájsť talenty, ktoré potrebujú, nakoľko nemajú tú správnu kombináciu technických a mäkkých zručností. A práve zameranie sa na získanie či rozvoj najžiadanejších zručností môže byť spôsob, ako by mohli uchádzači o zamestnanie ponúknuť zamestnávateľom presne to, čo hľadajú, resp. zamestnanci udržať si svoju pracovnú pozíciu. Trh s talentami a ich vyhľadávanie je dnes jednoduchšie aj vďaka sieti LinkedIn.

LinkedIn je globálna profesijná sociálna sieť, ktorú vytvoril v roku 2003 v Kalifornii bývalý zamestnanec značky Apple či Fujistu – Reid Hoffman. Spája firmy, zamestnancov, ale aj freelancerov, majiteľov startupov i väčších korporácií, rovnako tak aj jednotlivcov, ktorí si budujú svoj profesijný profil. V minulosti bola známa najmä kvôli ponuke voľných pracovných príležitostí a možnosti kariérneho rastu pre jednotlivcov. V dnešnej dobe je LinkedIn najmä pracovným portálom disponujúcim rozsiahlou sieťou kontaktov s významným priestorom na zviditeľnenie/budovanie osobnej/firemnej značky, ale taktiež je aj profesionálnym marketingovým kanálom. Na Slovensku je na LinkedIne zaregistrovaných približne 670-tisíc ľudí, na svete ide približne o 650 mil. užívateľov.

Podľa analýzy na sieti LinkedIn, ktorá sledovala dopyt po zručnostiach, sa najžiadanejšie zručnosti určovali na základe údajov od zamestnávateľov, zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie za obdobie šiestich mesiacov (apríl – október 2022). Z jej výsledkov vyberáme 10 celosvetovo najžiadanejších zručností a taktiež 10 najžiadanejších tvrdých zručností na rok 2023:

Top 10 najžiadanejších zručností všeobecne

 1. Manažment 
  Manažérske zručnosti sú potrebné vo všetkých typoch funkcií, pričom dôraz sa kladie najmä na efektívne riadenie s cieľom angažovanosti, produktivity a udržania si zamestnancov.

 1. Komunikácia
  Komunikačné zručnosti – od osobnej komunikácie cez virtuálnu komunikáciu, s použitím rôznych kanálov sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

 1. Služby zákazníkom
  Dôležitosť zákazníckeho servisu sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu so zákazníkom, pričom výnimočnosť tejto služby buduje lojalitu a pomáha organizáciám získavať opakované zákazky a podporovať trvalý rast.

 1. Vedenie
  Nové výzvy a príležitosti, ale aj samotný rýchlo pretvárajúci sa svet práce ovplyvnený inováciami, vytvárajú potrebu moderných lídrov, ktorí sa im rýchlo prispôsobia a ďalej inšpirujú aj svoje tímy k čo najlepším výkonom.

 1. Predaj
  Predajné zručnosti sa využívajú v širokej škále pracovných funkcií, a to z rôznych dôvodov. Ide napríklad o prilákanie alebo zaujatie uchádzačov o zamestnanie alebo o uzatváranie obchodov, udržanie si zákazníkov, či zabezpečenie financovania.

 1. Riadenie projektov
  Žiadúcimi sú aj zručnosti v oblasti riadenia projektov, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní včasného dokončenia projektov, dodržania rozpočtu a splnených noriem kvality.

 1. Výskum
  K zručnostiam týkajúcim sa výskumu patrí napr. skúmanie vývoja trendov a inovácií na trhu, ale napr. aj správanie kupujúcich, ktoré v dnešnom rýchlo meniacom sa podnikateľskom prostredí výrazne ovplyvňuje nasledujúce firemné rozhodovanie a tvorbu stratégií.

 1. Analytické zručnosti
  Analyticky zručná osoba dokáže samostatne riešiť zložité problémy a prijímať zodpovedajúce rozhodnutia, čo predstavuje v dnešných moderných tímoch základný predpoklad na špecializovaného a kompetentného zamestnanca.

 1. Marketing
  Marketingové zručnosti pomáhajú organizácii odlíšiť sa od konkurencie, a to v rôznych smeroch –  či už ide o vytváranie inovatívnych riešení, prezentáciu týchto riešení zákazníkom alebo získavanie nových talentov.

 1. Tímová práca
  Tímoví hráči ako skupina jednotlivcov s rôznymi skúsenosťami, vzdelaním a odbornými oblasťami dokážu efektívnejšie spoločne riešiť výzvy a problémy, čo vedie k inovatívnejším riešeniam.

Top 10 najžiadanejších tvrdých zručností

 1. Vývoj softvéru
  Vo všeobecnosti vývoj softvéru, ako zručnosť vysoko žiadúca pri digitálnej transformácii, je o to výraznejšia, že v rebríčku 10 najžiadanejších tvrdých zručností sú zastúpené aj niektoré populárne programovacie jazyky.

 1. SQL
  SQL je základnou zručnosťou na získavanie a pochopenie veľkého množstva komplexných údajov, s ktorými spoločnosti pracujú, aby mohli prijímať vhodné obchodné rozhodnutia.

 1. Financie
  Finančné plánovanie umožňuje firmám predvídať rôzne scenáre, s cieľom prispôsobiť sa nepredvídateľným podmienkam na trhu – či už to znamená hospodársky pokles alebo expanziu.

 1. Python
  Patrí v súčasnosti k najpoužívanejších programovacím jazykom a jeho kompatibilita so všetkými hlavnými operačnými systémami a široká škála prípadov použitia z neho robia nepostrádateľnú zručnosť.

 1. Java
  Obdobne, Java je ďalším populárnym programovacím jazykom s otvoreným zdrojovým kódom, nezávislým od platformy s rozličnou využiteľnosťou, najmä vzhľadom na navrhovanie webových aplikácií a aplikácií pre telefóny, ako aj na Cloud computing.

 1. Analýza údajov
  Efektívna a komplexná analýza údajov pomáha podnikom optimalizovať výkonnosť a znižovať náklady.

 1. JavaScript
  Do tretice – skriptovaný jazyk JavaScript sa používa na vytváranie dynamických webových stránok a platforiem, ktoré sa automaticky aktualizujú o najnovšie požadované informácie a multimédiá.

 1. Cloud computing
  Cloud computing do veľkej miery vytlačil lokálny softvér vďaka lepšej dostupnosti, škálovateľnosti a úspore nákladov, pričom mnohé firmy tieto riešenia už vo veľkom budujú a udržiavajú.

 1. Prevádzka
  Prevádzkové zručnosti slúžia organizáciám na riadenie svojich zdrojov a procesov takým spôsobom, aby fungovali efektívnejšie, s nižšími nákladmi a zároveň vyššou produktivitou a poskytovali im silnejšiu konkurenčnú východu.

 1. Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)
  Zručnosti v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi umožňujú spoločnostiam budovať si pevné vzťahy so súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi, pretože aj dnes platí, že je jednoduchšie a aj lacnejšie si udržať existujúceho zákazníka ako si nájsť nového.

Zručnosti, ktoré organizácie najviac potrebujú sa neustále menia a zamestnanci, ktorí sa včas preškoľujú a prehlbujú či zvyšujú si kvalifikáciu, budú tí, ktorí si náskok nielen vybudujú, ale si ho aj udržia. Ak sa pozrieme na súčasné požiadavky trhu práce v Slovenskej republike, na základe výsledkov projektu SRI, ktorý realizovala spoločnosť TREXIMA Bratislava, najvýraznejšia potreba zručností za všetky sektory národného hospodárstva sa týkala profesionálnej komunikácie.

Autor: Monika Donovalová, TREXIMA Bratislava   Foto:  Shutterstock