Spravodajstvo
Čas čítania 02:31
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

Projekt Krok za krokom v Košickom kraji pre zlepšenie prístupu na trh práce pre neaktívne osoby už finišuje

Počnúc aprílom 2022 do septembra 2023 v rámci projektu Krok za Krokom prebieha aktivácia osôb z cieľovej skupiny – neaktívne osoby.

Počnúc aprílom 2022 do septembra 2023 v rámci projektu Krok za Krokom prebieha aktivácia osôb z cieľovej skupiny – neaktívne osoby.

Nezisková organizácia Vzdelávacie a poradenské centrum získala nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO -03-Krok za krokom, vďaka ktorej mohla začať v apríli 2022 prácu na projekte „Som potrebný“.

Cieľom projektu bolo priblížiť cieľovú skupinu – neaktívne osoby k trhu práce prostredníctvom individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne, konkrétne vo vybraných obciach Košického kraja. Súčasťou projektu bola individualizovaná práca s cieľovou skupinou, vyhľadávanie zamestnania a spolupráca s relevantnými inštitúciami, ako sú Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, mimovládne podniky, sociálne podniky, potenciálni zamestnávatelia, ako aj komunitné centrá vo vybraných obciach Košického kraja.

Projekt, ktorý prebiehal od apríla 2022 už vstupuje do záverečnej fázy, nakoľko ukončenie je v septembri 2023. Za celé toto obdobie sa podarilo uzavrieť Zmluvu o poskytovaní bezodplatnej služby a následne pracovať so 42 klientmi z cieľovej skupiny, konkrétne v obciach Drienovec, Moldava nad Bodvou, Kecerovce a Košická Nová Ves. Práca s cieľovou skupinou – neaktívne osoby bola veľkou výzvou, avšak tím našej organizácie urobil maximum pre naplnenie stanovených cieľov, ktoré sa nám aj úspešne podarilo dosiahnuť. V tejto súvislosti môžeme spomenúť väčšie i menšie úspechy, ako napr. úspešné začlenenie do trvalého zamestnaneckého pomeru u 2 klientov, zvýšenie zručností rekvalifikačnými kurzami u 5 klientov, avšak dúfame, že to ešte nie je konečné číslo. Významné sú aj dielčie úspechy, akou je zmena statusu z neaktívneho na aktívny u 7 klientov. Nezanedbateľná bola aj pomoc, podpora a sprevádzanie klientov pri vybavovaní chýbajúcich osobných dokladov, bez ktorých ťažko si predstaviť uplatnenie na trhu práce. Čo si však najviac ceníme, sú tie dielčie – možno na prvý pohľad nie až tak hodnotné veci, avšak pre cieľovú skupinu neaktívne osoby aj malé kroky sú obrovským úspechom.

Veríme, že do konca projektu – 30.9.2023 sa nám podarí urobiť ešte kus dobrej práce pre ľudí, ktorí sú už veľakrát odpísaní na trhu práce pri prvom pohľade, avšak cieľavedomýmí krokmi, aké umožňujú mnohé ESF projekty, jednou z ktorých je aj práve realizovaný projekt Krok za krokom, dáva šancu aj týmto ľuďom nájsť si svoje miesto na trhu práce.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdroj: Vzdelávacie a poradenské Centrum    Foto:  Shutterstock