Zamestnávatelia
Lesezeit 06:57
Zamestnávatelia
Kategorie:
Zamestnávatelia

Kvalitní zamestnanci k Vám neprídu len tak

Získať kvalitného zamestnanca do tímu je dnes naozaj tvrdý oriešok. Prilákajú ich len takí zamestnávatelia, ktorí neustále budujú svoju značku. Prezentácia obľúbenosti zamestnávateľa na trhu práce je dlhodobý a veľmi potrebný proces. Vynikajúcim miestom na možné oslovenie vhodných kandidátov sú všetky sociálne siete a preto je dôležité, aby si firma aj prostredníctvom nich budovala svoj „employer branding“.

Ten sa začína, no nekončí, vytvorenou firemnou stránkou, ktorá predstavuje Vašu oficiálnu firemnú prezentáciu. Každý príbeh vzniku a pôsobenia firmy je iný – ukážte ostatným, že ten Váš je pre nové talenty ten pravý. Atraktívne logo nestačí, je potrebné pravidelne pridávať zaujímavý obsah a aktualizovať informácie o firme, jej úspechy a hodnoty. Vytvorenie a udržanie si pozitívnej reputácie zamestnávateľa podporuje imidž konkurencieschopnej a stabilnej firmy. Táto potom nebude mať problém prilákať talentovaných zamestnancov a udržať si aj tých súčasných.

Práve to, ako Vás vnímajú vlastní zamestnanci môže veľmi ovplyvniť to, ako Vás uvidí verejnosť.

Zdieľajte príbehy úspechu a zážitky zamestnancov. Nič nevytvára taký “wow” efekt ako príbehy ľudí, ktorí už vo vašej spoločnosti pracujú. Zdieľajte ich príbehy o úspechu, výzvach a zážitkoch, ktoré zažili vo Vašej spoločnosti. Tieto príbehy nielen inšpirujú, ale aj dávajú kandidátom lepšiu predstavu o tom, čo ich môže čakať.

Hodnoty, ktoré hlása Vaša firma a s ktorými sa stotožňujú aj zamestnanci, sa musia odrážať vo víziách firmy, poukazovať na prístup k zamestnancom, firemnú kultúru, možnosti kariérneho rastu, vzdelávania a v neposlednom rade aj v ponuke benefitov. Napr. generácia mileniálov (1980 – 2000) je silno naviazaná na značku. A je jedno, či je to pri nakupovaní oblečenia, spotrebnej techniky alebo pri hľadaní zamestnania. Hľadajú firmu, ktorá je atraktívna, má silné meno, kde môžu byť súčasťou diania, rozhodovania a môžu kariérne rásť.

Preto si Vaša firemná kultúra a hodnoty vyžadujú marketing rovnako ako propagácia služby či produktu. Nedostatok kvalitnej pracovnej sily v súčasnosti pociťujú všetky odvetvia. Ešte väčším problémom je však lojalita kvalitnej pracovnej sily. Spokojnosť zamestnanca vo firme prirodzene úzko súvisí so značkou spoločnosti. Túto hodnotí svojimi subjektívnymi dojmami, zážitkami i skúsenosťami. Employer branding predstavuje akýsi prísľub terajším i budúcim zamestnancom výmenou za ich skúsenosti, zručnosti, talent, oddanosť či kontakty. Do vonkajšieho prostredia tiež vysiela konkrétny signál pre zákazníkov a verejnosť.

Employer branding ovplyvňuje v prvom rade prostredie, v ktorom ľudia pracujúnastavenie procesov, podľa ktorých pracujú. Dôležitým sú aj stanovené hodnoty a firemná kultúra, ich dodržiavaniespoločné aktivity zamestnávateľa a zamestnancov. V neposlednom rade sú to ponúkané benefity, kvalita tímu a podpora zamestnancov vo všetkých životných situáciách, rovnako ako aj zdieľané pracovné úspechy firmy a rast spoločnosti. Definovanie hodnoty, ktorú ako zamestnávateľ ponúkate (EVP- employer value proposition) priamo interferuje s Vašimi bývalými, súčasnými i budúcimi zamestnancami.

Je preto namieste povedať, že spokojní zamestnanci sú Vašou najlepšou reklamou.

V roku 2024 zmenili viaceré trendy spôsob, akým sa zamestnávatelia prezentujú potenciálnym zamestnancom a priamo ovplyvňujú skutočnosť, aká úspešná a efektívna bude firemná značka.

Vedúci pracovníci sa čoraz viac angažujú vo verejnej propagácii značky firmy, pre ktorú pracujú, a to nielen na osobných stretnutiach, ale aj cez videá, podcasty a materiály na firemných stránkach a v sociálnych médiách. Viditeľnejší lídri poľudšťujú firmu, ktorá sa stáva pre publikum zrozumiteľnejšou a príťažlivejšou.

Zamestnanci zohrávajú kľúčovú rolu pri budovaní značky zamestnávateľa, nakoľko väčšina zo súčasných uchádzačov viac dôveruje informáciám zdieľaným zamestnancami ako oficiálnemu obsahu ktorejkoľvek stránky spoločnosti. Je teda možné povedať, že zamestnanci sa stali „ambasádormi firemnej značky“. Kľúčová je však autenticita a súlad s vnútornou firemnou kultúrou.

Je žiaduce tiež využiť „silu“ vhodného textu a obrázkov v pracovných inzerátoch. Aj na www.worki.sk vnímame, že text a vizuály v pracovných inzerátoch môžu mať obrovský vplyv na to, ako je Vaša firma vnímaná potenciálnymi kandidátmi. Vyberajte slová starostlivo a zamerajte sa na to, aby inzerát odzrkadľoval Vašu firmu ako príťažlivé miesto na prácu. Okrem toho pridanie relevantnej fotky z vnútorného prostredia môže poskytnúť kandidátom autentický pohľad na to, ako to u Vás vyzerá. Zaujmú najmä fotografie z každodenného pracovného prostredia, tie môžu kandidátom pomôcť predstaviť si, čo môžu u Vás očakávať a ako by sa cítili pri práci u Vás.

Príklad vhodného textu k inzerátu:

„Pridajte sa k nášmu tímu a zažite inšpiratívne pracovné prostredie plné možností! Hľadáme vášnivých a talentovaných jednotlivcov, ktorí sa chcú pripojiť k nášmu tímu. Ponúkame zaujímavé projekty, príležitosti na rast a skvelé pracovné prostredie. Priložená fotografia pred našou budovou vám dáva pohľad na to, aký kolektív Vás u nás čaká – sme plní kreativity, spolupráce a zábavy. Ak hľadáte miesto, kde sa môžete skutočne rozvinúť a zažiť pridanú hodnotu, neváhajte a pošlite nám svoj životopis ešte dnes!“

Nezabudnite aj na vplyv umelej inteligencie. UI môže pomôcť vytvoriť presvedčivé kampane na prilákanie uchádzačov, efektívnejšie komunikovať personalizované posolstvo cieľovej skupine a zároveň zlepšovať skúsenosti s touto oblasťou aj u zamestnancov.

Spoločensky a environmentálne zodpovedná značka hrá „prím“. Uvedomenie si faktu, že nielen mladá generácia, ale aj predchádzajúce už preferujú prácu pre firmy, ktoré sú environmentálne a sociálne zodpovedné, je dôležitým krokom k jej budovaniu. Dôležitá je však aj osobná účasť zamestnancov a následne realizované aktivity a firemné benefity.

Do popredia sa stále viac dostáva vzdelávanie, rozvoj a kariérny rast zamestnancov, do ktorého firma cielene investuje. Dostatok príležitostí na rast je jedným z hlavných dôvodov, prečo zamestnanci zostávajú vo svojich zamestnaniach. Pre zamestnávateľa je to tiež spôsob riešenia nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a to tak, že tým súčasným umožnia získavať nové zručnosti a rozvíjať sa aj v iných oblastiach, než v takých, v akých vo firme začínali.

Rozvíjajte rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom Vašich zamestnancov, S takouto značkou oslovíte kandidátov, ktorí takýto balans považujú za hodnotu. Je už verejne známe, že firmy, ktoré chcú prilákať a následne si udržať talenty, musia prehodnotiť to, kde a ako sa práca vykonáva a mať nastavenú primeranú stratégiu hybridnej práce.

Nie je tajomstvom, že kandidáti a zamestnanci budú chcieť pracovať u takého zamestnávateľa, ktorý vytvára spravodlivé pracovné prostredie, dáva im dostatočný pocit spolupatričnosti a umožňuje nové pohľady a nápady. Budovanie rozmanitej a inkluzívnej pracovnej sily podporí pozitívne značku každého zamestnávateľa.

Posolstvo značky, ktoré chce zamestnávateľ zacieliť aj na mladšie publikum prichádzajúce do zamestnania, je žiadúce presunúť aj na nové platformy sociálnych médií. Na popularite rastú platformy ako TikTok, Snapchat a Instagram.