Spravodajstvo
Lesezeit 03:03
Spravodajstvo
Kategorie:
Spravodajstvo

Sociálna poisťovňa pripravila pre verejnosť interaktívny formulár žiadosti o pandemické ošetrovné

Sociálna poisťovňa rozširuje pre verejnosť svoje elektronické služby. Pre tých poistencov, ktorí využívajú e-schránky na portáli Slovensko.sk, pripravila nové interaktívne formuláre žiadosti o dávku pandemické ošetrovné a čestného vyhlásenia k tejto žiadosti  na tomto portáli.

Bratislava 31. júla (TASR) – Sociálna poisťovňa rozširuje pre verejnosť svoje elektronické služby. Pre tých poistencov, ktorí využívajú e-schránky na portáli Slovensko.sk, pripravila nové interaktívne formuláre žiadosti o dávku pandemické ošetrovné a čestného vyhlásenia k tejto žiadosti  na tomto portáli. Pre tých, ktorí nevyužívajú e-schránky, ale disponujú mobilným telefónom, Sociálna poisťovňa pripravila nové interaktívne elektronické formuláre, ktoré sú k dispozícii na portáli korona.gov.sk. Vyplnenie týchto formulárov uľahčí poistencom samotné podanie žiadosti o pandemické ošetrovné a podanie čestného vyhlásenia k tejto žiadosti, pričom eliminuje chybovosť pri ich vyplnení. V prípade druhej vlhy pandémie, resp. po otvorení školského roka 2020/2021 takto zaslané formuláre zjednodušia ich spracovanie na strane Sociálnej poisťovne.  Poistenci, ktorí nemajú aktívnu e-schránku na portáli Slovensko.sk, resp. nemajú k dispozícii mobilný telefón, môžu naďalej využívať formuláre zverejnené na stránke Sociálnej poisťovne.
      
Interaktívne elektronické formuláre k pandemickému ošetrovnému budú môcť poistenci využiť od 31. júla 2020. K týmto elektronickým formulárom bude prístup cez portál Elektronických služieb Sociálnej poisťovne alebo priamo cez portál Slovensko.sk, resp. korona.gov.sk. Odkazy na jednotlivé tlačivá a portály sú nasledovné: ·  portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne nájdete tu – https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadost-o-pandemicke-ocr (tento portál môžete využiť ako prepojenie na portál Slovensko.sk alebo korona.gov.sk) ·  portál Slovensko.sk – cez portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne vyberte možnosť „Prihlásenie s eID“ (tieto odkazy použije poistenec, ktorý má aktivovanú e-schránku na portáli Slovensko.sk, t. j. komunikuje s orgánmi verejnej moci cez občiansky preukaz s čipom) – Žiadosť o pandemické ošetrovné nájdete tu – https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadost-o-pandemicke-ocr, čestné vyhlásenie k žiadosti nájdete tu – https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadost-o-pandemicke-ocr ·  portál korona.gov.sk (tieto odkazy použije poistenec, ktorý nemá aktivovanú e-schránku na portáli Slovensko.sk, ale má k dispozícii mobilný telefón, na ktorý mu môže byť doručený autorizačný sms kód) – Žiadosť o pandemické ošetrovné nájdete tu, čestné vyhlásenie k žiadosti nájdete tu. Na tento portál je aj prepojenie cez portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne po výbere možnosti „Prihlásenie bez eID“.
      
Ak poistenec nevyužije jednu z uvedených možností, naďalej môže využiť formuláre zverejnené na stránke Sociálnej poisťovne, avšak vždy musí ísť o formuláre platné v čase ich podania, nakoľko tieto sa menia v súvislosti so zmenami protiepidemiologických opatrení a legislatívy. Odkaz na aktuálnu Žiadosť o pandemické ošetrovné je tu – https://ocr.vicepremier.sk/portal a odkaz na aktuálne čestné vyhlásenie k tejto žiadosti je tu – https://ocr.vicepremier.sk/portal/vyhlasenie. Tieto formuláre môže poistenec vyplniť priamo alebo vytlačiť, vyplniť, naskenovať a odoslať emailom príslušnej pobočke. Prípadne môže tieto formuláre po ich vyplnení a podpísaní zaslať pobočke poštou alebo priniesť osobne.
      
Viac informácií o pandemickom ošetrovnom je na webovej stránke Sociálnej poisťovne: Pandemické ošetrovné.

Zdroj, foto: TASR   

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."