Mzdy a analýzy
Lesezeit 00:35
Mzdy a analýzy
Kategorie:
Mzdy a analýzy

Analýza dopadov COVID-19 na ekonomiku a zamestnanosť

Spoločnosť TREXIMA Bratislava realizovala v termíne od 16. júla do začiatku augusta pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zisťovanie „Vplyv pandémie koronavírusu COVID-19 na ekonomiku a zamestnanosť v rámci vybraných podnikov“.

Spoločnosť TREXIMA Bratislava realizovala v termíne od 16. júla do začiatku augusta pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zisťovanie „Vplyv pandémie koronavírusu COVID-19 na ekonomiku a zamestnanosť v rámci vybraných podnikov“. Oslovených bolo 4 720 zamestnávateľov s právnou formou s. r. o. alebo a. s., ktorí mali 20 a viac zamestnancov. Do zisťovania sa zapojilo 2 065 respondentov a čistá návratnosť prieskumu dosiahla 44 %.

Ktoré opatrenia najviac pomohli spoločnostiam, aké boli dopady na tržby, k akým opatreniam museli spoločnosti pristúpiť v súvislosti s ekonomickými dopadmi a omnoho viac informácií zo zisťovania si môžete pozrieť v pripojenej infografike.


Zdroj: TREXIMA Bratislava Foto:  Shutterstock