Vzdelávanie
Lesezeit 01:30
Vzdelávanie
Kategorie:
Vzdelávanie

Zelená ekonomika na stredných školách

TREXIMA Bratislava vypracovala aktualizáciu štátneho vzdelávacieho programu zameraného na ochranu životného prostredia a cirkulárnu/obehovú ekonomiku.

TREXIMA Bratislava vypracovala aktualizáciu štátneho vzdelávacieho programu zameraného na ochranu životného prostredia a cirkulárnu/obehovú ekonomiku. Jedna z dominantných tém Európskej únie sa tak dostane do stredných škôl s aktuálnymi požiadavkami zamestnávateľov. Obsahové zameranie analýzy nadväzuje na celosvetový trend prechodu na udržateľné hospodárstvo.

Cieľom predkladaného výstupu bolo aktualizovať študijný odbor 3916 M životné prostredie a doplniť ho o prvky cirkulárnej/obehovej ekonomiky. Aktualizácia prebehla v súlade s aktuálnymi národnými a medzinárodnými trendami v oblasti rozvoja udržateľného hospodárstva. Takto spracovaný obsah študijného odboru Obehová ekonomika a ochrana životného prostredia je vhodný na zaradenie do novej skupiny „zelených“ učebných a študijných odborov 16 Ochrana životného prostredia, ktorá je zameraná na cirkulárnu/obehovú ekonomiku a aktívnu ochranu životného prostredia vo vecnej pôsobnosti RÚZ.

Vzhľadom na naliehavosť klimatickej krízy a krízy biodiverzity, je čas na skokovú zmenu a posun od izolovaných iniciatív k veľkej systémovej a transformačnej zmene vo vzdelávaní a odbornej príprave. K naplneniu inovačného potenciálu obehového hospodárstva je potrebné zabezpečiť základňu odborných pracovníkov s potrebnými kompetenciami. Tie musia pozostávať z kombinácie inžinierskych, technických a vedeckých vedomostí, zručností v oblasti riadenia prevádzky a monitorovania procesov a administratívno-ekonomických zručností v rámci aktívnej ochrany životného prostredia, najmä na podnikovej úrovni. Takýchto zamestnancov je na Slovensku nedostatok, pričom práve odborné vzdelávanie a príprava poskytuje potenciál na doplnenie v tejto oblasti žiadanej kvalifikovanej pracovnej sily.

Viac informácií: Ing. Michal Hrnčiar, PhD.   Mobil: 0948 093 666   Email: [email protected]   Foto:  Shutterstock