Hlavný štátny radca - mzdár
Arbeitsplatz
Grösslingová, Bratislava, Slovensko
Anfangsdatum
Sofort
Datum der Angebotserstellung
26.02.2024 (Update 12.04.2024)
Beschäftigungsformen
Arbeitsverhältnis unbefristet
Gehalt (brutto)
Im Rahmen spezifischer Rechtsvorschriften
Anzahl der offenen Stellen
1

Informationen zur Arbeitsstelle

Jobbeschreibung

Koordinovanie celoštátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia na úrovni iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.


Komplexne spracováva mzdovú agendu, podľa platných predpisov zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme; nahlasuje zamestnancov do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne; zaznamená do mzdového systému SAP finančné nároky zamestnancov, vyplývajúce z dohôd mimo pracovného pomeru; eviduje a vykonáva zrážky zamestnancov; vedie centrálnu evidenciu vzdelávania zamestnancov SIŽP – nahadzovanie údajov a sledovanie čerpania finančných prostriedkov na vzdelávanie; vedie evidenciu mentorov; vedie evidenciu interných predpisov SIŽP a ich aktualizácie na osobnom úrade a poučenie zamestnancov; pripravuje podklady k prijatiu nových zamestnancov mimo pracovného pomeru, vypracováva dohody mimo pracovného pomeru, zakladá dokumentáciu do zložiek zamestnancov.

Informationen zum Auswahlverfahren

Podmienky výberového konania sú zverejnené na portáli Slovensko.sk, výberové konanie VK/2024/1599


https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/45501

Arbeitsmodus

Einschichtiger arbeitsmodus

Angebotene Vorteile

  • Flexible Arbeitszeiten
  • Urlaub über das Arbeitsgesetzbuch hinaus

Anforderungen an den Mitarbeiter

Erforderliche Ausbildung

  • Hochschulbildung erster Grades
  • Hochschulbildung zweiter Grades

Die Berufserfahrungsdauer

mindestens 1 Jahr

Führerschein

  • B-Kategorie

Allgemeine Fähigkeiten und Voraussetzungen

  • Komunikácia (jednanie s ľuďmi)
  • Pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
  • Samostatnosť
  • Spoľahlivosť

Andere Anforderungen

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

ovládanie štátneho jazyka

bezúhonnosť

Arbeitgeberdaten

Firmenname

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Rechtliche ID

00156906

Adresse

Grösslingová 7152/5, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, Slovakia

Internetadresse

Merkmale des Unternehmens

Slovenská inšpekcia životného prostredia je odborný kontrolný orgán, ktorý vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie, ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie a vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia podľa osobitného predpisu.

Kontaktperson

Ähnliche Stellenangebote

P
Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch

Vráble
Selbstständige Tätigkeit, Arbeitsverhältnis unbefristet
seit 1.100 € bis 1.700 € pro monat
Aktualisiert 09.05.2024
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Bratislava
Arbeitsverhältnis unbefristet
1.300 € pro monat
Aktualisiert 09.04.2024
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Bratislava
Arbeitsverhältnis unbefristet
1.500 € pro monat
Aktualisiert 09.04.2024
Nemocnica BORY, a. s.

Bratislava
Arbeitsverhältnis unbefristet
2.000 € pro monat
Aktualisiert 27.03.2024
C
Centrum pre deti a rodiny Pečeňady

Pečeňady
Arbeitsverhältnis unbefristet
Nicht festgelegtes Gehalt
Aktualisiert 07.05.2024
I
Ing. Edita Pavlovičová K.C.U KANCELÁRIA CERTIFIKOVANÉHO ÚČTOVNÍCTVA

Nitra
Arbeitsverhältnis unbefristet, Werkvertrag
750 € pro monat
Gestern aktualisiert
P
PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.

Považská Bystrica
Arbeitsverhältnis unbefristet
seit 1.300 € bis 1.900 € pro monat
Aktualisiert 21.05.2024

Žilina
Arbeitsverhältnis unbefristet
seit 1.500 € bis 2.000 € pro monat
Aktualisiert 06.05.2024

Weitere Arbeitgeberangebote

S
Slovenská inšpekcia životného prostredia

Bratislava
Arbeitsverhältnis unbefristet
Nicht festgelegtes Gehalt
Aktualisiert 15.05.2024