Mzdy a analýzy
Reading time 04:41
Mzdy a analýzy
Category:
Mzdy a analýzy

Od Sci-fi po realitu 

Ako AI ovplyvní váš pracovný život a čo môžete urobiť, aby ste boli o krok vpred? Aké zručnosti budú v tomto novom svete najviac žiadané a ako sa na tieto zmeny pripraviť? Prečítajte si náš článok a zistite viac…

Zamysleli ste sa už niekedy na tým, aký bol Váš prvý kontakt s umelou inteligenciou? Bola to sci-fi kniha o robotoch? Sci-fi film? Bola to navigácia GPS? Vtedy sa to ešte nevolalo umelá inteligencia, ale bola tam, rozpoznávanie tvárí, centrálna regulácia, prepojené a komunikujúce robotické systémy, digitálne dvojča….niekomu to prišlo smiešne, inému atraktívne, niekoho to desilo. Každopádne umelá inteligencia (AI) je tu, je realitou našich každodenných životov. 

AI má už dnes veľký vplyv na trh práce a mení ho rôznymi spôsobmi. Toto sú aspekty jej vplyvu, o ktorých by ste mali vedieť: 

1. Automatizácia pracovných miest 

 • Vytváranie nových pracovných miest: týka sa to všetkých sektorov, ale najmä v oblastiach ako vývoj AI, údržba robotov a správa dát. 
 • Riziko zániku pracovných miest, resp. zmena pracovných činností: AI vie automatizovať rutinné a opakujúce sa úlohy, čo môže viesť k zániku niektorých pracovných miest alebo ich zásadnej zmene, najmä v sektore výroby, administratívy a klientskych služieb. Ohrozenie sa týka ale aj IT sektora, napr. kóderov, testerov, IT podpory. 

2. Zmeny v požadovaných zručnostiach 

 • Technologické zručnosti: trh práce bude mať stále vyšší dopyt po zručnostiach v oblasti AI, strojového učenia, dátovej analýzy a kybernetickej bezpečnosti. 
 • Mäkké zručnosti: kreativita, kritické myslenie a schopnosť riešiť problémy budú nevyhnutné, pretože sú to oblasti, kde AI ešte nedokáže plne nahradiť ľudské schopnosti. 

3. Zvýšenie produktivity a efektivity práce 

 • Optimalizácia procesov: AI zefektívňuje pracovné procesy, znižuje výskyt chýb a môže zvýšiť produktivitu práce, čo môže viesť k zvýšeniu konkurencieschopnosti firiem. Avšak netreba zabúdať, že implementácia AI je možná len vo firmách s vysokou mierou digitalizácie, dátového zázemia a pripravenosti na tento technologický skok. 
 • Personalizácia a analýza: AI na základe vyhodnocovania a spracovávania neuveriteľného množstva dát umožňuje lepšie porozumieť zákazníkom a personalizovať pre nich služby, čo zvyšuje ich spokojnosť a tiež tržby poskytovateľa služieb. 

4. Transformácia tradičných odvetví 

 • Zdravotníctvo: predikuje sa vysoká využiteľnosť AI pri diagnostike ochorení, plánovaní liečby, monitorovaní pacientov a ďalších v ďalších oblastiach. 
 • Doprava: rozvoj autonómnych vozidiel a optimalizácia logistických reťazcov ukazuje vysokú pridanú hodnotu. 
 • Financie: AI môže personalizovať finančné poradenstvo, automatizovať obchodovanie a detegovať podvody. 
 • IT: AI môže vykryť kritický nedostatok IT špecialistov a zvýšiť tak dostupnosť riešení pre malé a stredné podniky. 
 • Média: rýchla produkcia textov, videí, interpretácia udalostí, automatické detegovanie a vyhodnocovanie negatívneho obsahu prináša nové výzvy aj v tomto odvetví. 
 • Výchova a vzdelávanie: personalizácia obsahu vzdelávania, vyššia dostupnosť vzdelávania, faktov, možná včasná diagnostika a včasná intervencia pre osoby so špeciálnymi výchono-vzdelávacími potrebami, digitálni asistenti pre učiteľov a žiakov. 
 • A všetky ostatné odvetvia: ak sa zamestnanci naučia s AI pracovať, využívať ju v prospech svojej práce, ale vždy s vysokou mierou pochopenia a kritického myslenia. 

5. Etické a sociálne výzvy 

 • Nezamestnanosť a rôzne nerovnosti: zavádzanie AI môže viesť k zániku niektorých pracovných pozícií. Osoby, ktoré zaspia na vavrínoch a nebudú sa celoživotne vzdelávať sa môžu stať nezamestnateľnými. Tí, ktorí budú napredovať a zvládnu technologické výzvy, budú zarábať viac a tým sa bude zväčšovať príjmová nerovnosť. AI môže začať vstupovať do manažérskych a personálnych rozhodnutí, čo je rizikom pre úmyselnú, resp. menej neúmyselnú rodovú, spoločenskú, či mzdovú nerovnosť. 
 • Strata know-how: využívanie AI zamestnancami (napr. Chat GPT) bez kontroly a usmernenia zamestnávateľa, nahrávanie dát, analýz, smerníc, zmlúv, kalkulácií, rozpočtov, podkladov ohrozujú zamestnávateľa stratou know-how a využívaním jeho dát ďalšími subjektami v rôznych cloudových riešeniach.  
 • Ochrana súkromia: používanie AI v spracovaní veľkého množstva osobných údajov vyvoláva otázky týkajúce sa ochrany súkromia a bezpečnosti. 

6. Vzdelávanie a rekvalifikácia 

 • Celoživotné vzdelávanie: téma celoživotného vzdelávania musí byť prioritou každého z nás. Každý bude potrebovať určitú formu rekvalifikácie, reskillingu, upskillingu, preto platí – učme sa v každom veku! 
 • Spolupráca vlády, firiem a poskytovateľov vzdelávania: sieťovanie odborníkov, zdieľanie inovácií, príprava obsahu vzdelávania, podporné programy vlády pre ohrozené skupiny obyvateľstva je cesta k nášmu úspechu, ako zvládnuť technologicko-spoločenskú výzvu AI. 

Majme teda na pamäti, že technológie vytvoria viac pracovných miest, ako ich nahradia. Na to však musíme byť pripravení a celoživotne sa vzdelávať. Kľúčom k úspechu je investícia do vlastných zručností potrebných v dobe evolúcie AI. Nebojme sa AI, môže nám vo veľa oblastiach pomôcť, ale buďme obozretní a používajme zdravý rozum.