Vzdelávanie
Reading time 01:35
Vzdelávanie
Category:
Vzdelávanie

Prezentácia štúdia na SOŠ dopravnej v Trenčíne za 60 sekúnd

Prezentačný článok o škole.

Veľtrhy práce a prezentácie škôl sú už viac ako rok poznačené opatreniami proti COVID-19. Pozvánky na náborové akcie vystriedali správy o posúvaní termínov, alebo ich zrušenia. Tradičný nábor žiakov a prezentácie škôl, ako ich poznáme, sú momentálne úplne zastavené.

V Strednej odbornej škole dopravnej v Trenčíne sme preto hľadali možnosti efektívnej komunikácie s potenciálnymi záujemcami o štúdium. Letáky a bannery nahradili personalizované reklamy na sociálnych sieťach. Jednotlivé videá sme zamerali na skupiny záujemcov o štúdium v cestnej a železničnej doprave, elektrotechnike, poštových a bankových službách a v neposlednom rade ekonomike, čím sme oslovili desaťtisíce žiakov a rodičov. Aby sme im v tejto neľahkej dobe maximálne zjednodušili orientáciu v množstve informácií, vsadili sme na profesionálov z regionálneho média – Trenčianskeho terajška. Našim spoločným cieľom bolo do krátkych videí vtesnať všetko dôležité o každom študijnom odbore. Vynechali sme krkolomné texty, naopak zapojili dynamiku a jednoduchým spôsobom sme ukázali hlavné dôvody, prečo študovať v našej škole.


Prieskum národného projektu: „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“ o atraktívnosti stredného odborného vzdelávania a prípravy z pohľadu žiakov stredných odborných škôl a gymnázií, nám pomohol odprezentovať práve tie informácie, ktoré rodičov a deti pri výbere strednej školy reálne zaujímajú.

„Presvedčte sa o tom sami na našom YouTube kanáli SOŠ dopravná Trenčín, stránke školy www.dopravna.edupage.org, alebo Facebook stránke @SOSdopravnaTrencin.“

Riaditeľka SOŠ dopravnej v Trenčíne
PhDr. Eva Holomková

FOTOGALÉRIA