Spravodajstvo
Reading time 03:00
Spravodajstvo
Category:
Spravodajstvo

Ministerstvo práce pracuje na odstránení bariér pre ženy pri vstupe na pracovný trh

Ministerstvo práce iniciovalo niekoľko projektov, ktoré majú pomôcť odstrániť bariéry pre ženy pri vstupe na pracovný trh.

Bratislava 24. apríla (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR iniciovalo niekoľko projektov, ktoré majú pomôcť odstrániť bariéry pre ženy pri vstupe na pracovný trh. Ide napríklad o projekt Rodová rovnosť na pracovisku, ale aj o Stratégiu rovnosti žien a mužov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu práce Michaela Slivková Kirňaková v reakcii na odporúčania Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) smerom k Slovensku.
      
Slovensko už začalo realizovať národný projekt Rodová rovnosť na pracovisku. Jeho cieľom je prispieť k vytvoreniu takých systémových opatrení, ktoré pomôžu zosúladiť rodinný a pracovný život žien a uľahčiť ich návrat z materskej dovolenky na trh práce. “Najdôležitejším výsledkom projektu je pripraviť koncepciu zosúladenia pracovného a rodinného života žien a mužov a implementovať ju u desiatich zamestnávateľov po celom Slovensku,” priblížila Slivková Kirňaková.
      
Odstrániť bariéry, s ktorými sa ženy stretávajú pri vstupe na pracovný trh, má pomôcť aj navrhovaná Stratégia rovnosti žien a mužov a príslušný akčný plán z dielne MPSVR. “Ministerstvo si uvedomuje, že jednou z najväčších bariér pre znovuzapojenie sa žien do pracovného trhu je aj nespravodlivé prerozdelenie starostlivosti o deti a práce v domácnosti medzi partnermi,” poznamenala hovorkyňa.
      
Návrh stratégie okrem iného uvádza, že medzi najefektívnejšie nástroje zosúlaďovania rodinného a pracovného života patrí aj dostupná formálna starostlivosť o deti v predškolskom veku. Tiež konštatuje, že opatrenia na zosúlaďovanie práce a rodiny by mali podporovať mužov v ich väčšej účasti v starostlivosti o závislé osoby a zároveň by mali smerovať k tomu, aby ženy a muži využívali možnosti na zosúladenie práce a rodiny a ich rozhodnutie bolo výsledkom slobodnej partnerskej dohody, nie stereotypných predstáv o usporiadaní povinností v partnerstve. Podpora aktívneho života matiek aj počas materskej a rodičovskej dovolenky a aktivity, ktoré podporia ženy k využitiu talentov a schopností vo svojej komunite, uľahčujú neskôr návrat na pracovný trh.
      
Akčný plán podľa hovorkyne reflektuje tieto skutočnosti a ako niektoré úlohy na odstránenie bariér žien na zaradenie sa do pracovného trhu obsahuje aj právny nárok na miesto v obecnej materskej škole od troch rokov a podporu poskytovania ranej starostlivosti pre deti do troch rokov.
      
V oblasti politiky zamestnanosti zároveň plánuje ministerstvo v súlade s programovým vyhlásením vlády prijímať opatrenia, ktoré prispejú aj k zvýšeniu zamestnanosti Rómov. “Preto budeme podporovať rozvoj sociálnej ekonomiky a zakladanie sociálnych podnikov. Práve v nich môžu získať pracovné návyky ľudia s nižšou kvalifikáciou či dlhodobo nezamestnaní,” dodala hovorkyňa rezortu práce.
      
OECD vo svojej správe, ktorú zverejnila v polovici apríla, analyzuje slabosti a problémy ekonomík členských štátov, ktoré existovali už pred pandémiou, aj tie, ktoré pandémia priniesla a ponúka vládam rady, ako využiť aktuálnu situáciu na fundamentálny reset. Odporúčania OECD na adresu Slovenska hovoria aj o podpore vzdelávania, inovácií, obmedzení bariér pri vstupe na pracovný trh pre ženy či marginalizované skupiny, ale napríklad aj o zvýšení efektivity verejného sektora.

Zdroj: TASR   Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."