Vzdelávanie
Reading time 01:33
Vzdelávanie
Category:
Vzdelávanie

Pomocný vychovávateľ bude pomáhať deťom adaptovať sa v materskej škole

Pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia je úlohou pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca.

Bratislava 17. decembra (TASR) – Pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia je úlohou pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca. Vďaka výzve bude môcť od februára pomáhať viac ako 21.000 pomocných vychovávateľov mesačne. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      
Pomocný vychovávateľ bude v materskej škole pomáhať pri adaptácii detí na prostredie materskej školy či udržiavaní pozornosti detí počas predprimárneho vzdelávania. Nápomocný bude učiteľovi pri obliekaní a vyzliekaní detí v rámci prípravy na pobyt vonku alebo odpočinok a rovnako pri činnostiach zabezpečujúcich životosprávu, ako je osobná hygiena, stravovanie či odpočinok.
      
Prihlasovanie do programu Pomocný vychovávateľ v materskej škole je možné do 10. januára 2022. Vyhodnotenie výzvy zverejní ministerstvo školstva 17. januára 2022. Vlastná realizácia bude možná v priebehu mesiacov február 2022 až august 2023. Rezort školstva odporúča, aby zamestnávanie pomocného vychovávateľa sa realizovalo počas celého obdobia. Celkovo je na projekt vyčlenených 6.046.750 eur a je financovaný z plánu obnovy a odolnosti v rámci pilotného overovania podporných opatrení do vzdelávania.
      
Žiadateľom môže byť materská škola, špeciálna materská škola, materská škola ako súčasť základnej školy s materskou školou, materská škola ako organizačná zložka spojenej školy zaradená v sieti škôl ministerstva školstva. Jeden žiadateľ môže podávať žiadosť najviac na tri miesta pomocných vychovávateľov, a to s ohľadom na celkový počet detí so zdravotným znevýhodnením alebo detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zdroj: TASR   Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."