Spravodajstvo
Reading time 02:37
Spravodajstvo
Category:
Spravodajstvo

Poslanci schválili návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch

Povinnosti, odmeňovanie, predpoklady na výkon práce, špecifiká pracovného pomeru, ale aj ostatné náležitosti pracovnoprávnych vzťahov profesionálnych náhradných rodičov vyrieši zákon z dielne ministerstva práce.

Bratislava 4. októbra (TASR) – Povinnosti, odmeňovanie, predpoklady na výkon práce, špecifiká pracovného pomeru, ale aj ostatné náležitosti pracovnoprávnych vzťahov profesionálnych náhradných rodičov vyrieši zákon z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Právnu normu v utorok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR hlasmi všetkých 133 prítomných poslancov. Súčasné postavenie profesionálneho náhradného rodiča je podľa návrhu neudržateľné a spôsobuje problémy zamestnancom aj zamestnávateľom.
      
“Predkladaný návrh zákona má za cieľ upraviť právne vzťahy pri vykonávaní práce profesionálneho náhradného rodiča,” uviedol rezort práce v dôvodovej správe. Napríklad aktuálne riešenie postavenia profesionálnych náhradných rodičov použitím Zákonníka práce ako domáckych zamestnancov sa podľa rezortu neosvedčuje. Zákon preto spresňuje, aby sa všeobecne na profesionálnych náhradných rodičov vzťahoval Zákonník práce, ale s osobitnou právnou úpravou určitých otázok pracovnoprávnych vzťahov v navrhovanom zákone o profesionálnych náhradných rodičoch.
      
Zmenu zákon prinesie aj v oblasti kontroly bezúhonnosti. Centrá pre deti a rodiny, ktoré sú zamestnávateľom profesionálnych náhradných rodičov, získajú oprávnenie na vyžiadanie odpisu z registra trestov nielen záujemcov o prácu profesionálneho náhradného rodiča, ale aj jeho manžela/manželky či ďalších plnoletých osôb žijúcich s týmto záujemcom o prácu.
      
Aby sa pre profesionálnych náhradných rodičov vytvorili podmienky, ktoré im umožnia s najmenšími problémami fungovať v pracovnoprávnych vzťahoch, bolo podľa predkladateľov nutné zmeniť aj zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Centrá majú mať prostriedky aj možnosť napríklad uhradiť zvýšené výdavky na dieťa v profesionálnej náhradnej rodine, ak trávi dovolenku s profesionálnym náhradným rodičom alebo zvýšené výdavky spojené s prepravou súvisiacou so starostlivosťou o dieťa.
      
Pozmeňujúcim návrhom z parlamentných výborov sa základná mzda náhradného rodiča zvýši na 940 eur, čím sa zvýšia aj jednotlivé príplatky, napríklad príplatok za počet detí. Upraví sa tiež zvýšený finančný príspevok na miesto v centre so špecializovaným programom z aktuálnych 20 % na 40 %.
      
Plénum schválilo aj pozmeňujúci návrh poslanca Tomáša Lehotského (SaS), na základe ktorého sa má v zákone explicitne uviesť, že žiadne informácie, ktoré získa centrum ako zamestnávateľ od profesionálneho náhradného rodiča ešte ako uchádzača o prácu, nemôžu byť dôvodom, že dieťaťu nakoniec nebude nájdená žiadna profesionálna náhradná rodina.

Zdroj: TASR   Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."