Spravodajstvo
Reading time 02:56
Spravodajstvo
Category:
Spravodajstvo

Prezidentka odobrila 14-dňovú otcovskú dovolenku pri narodení dieťaťa

Dva týždne plateného voľna pre otcov, aj keď matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok.

Bratislava 21. októbra (TASR) – Dva týždne plateného voľna pre otcov, aj keď matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok podpísala novelu Zákonníka práce (ZP) z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ide o transpozíciu smerníc EÚ do právneho poriadku SR. Novela bude účinná od novembra.
      
Cieľom novely je podľa rezortu práce podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku detí, čo najskôr po narodení.
      
Zosúlaďujú sa ňou právne predpisy SR so smernicou EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Vzhľadom na to, že obdobie poberania materského iným poistencom (otcom) je v podmienkach SR v porovnaní s inými krajinami EÚ nastavené nadštandardne, novela zavádza, aby sa obdobie výplaty materského otcovi po narodení dieťaťa započítavalo do úhrnného obdobia nárokov na materské pri tom istom dieťati.
      
Otcovi dieťaťa počas otcovskej dovolenky vznikne nárok na dávku materské iného poistenca (otca) zo sociálneho poistenia v rozsahu 14 kalendárnych dní v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa, bez ohľadu na skutočnosť, či matka dieťaťa poberá materské alebo rodičovský príspevok.
      
Nárok na materské si budú môcť otcovia rozdeliť na dve obdobia (súčasný nárok sa rozdelí na samostatné nároky). V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa aktuálne ucelené obdobie (napríklad 28 týždňov) nároku na materské iného poistenca (otca) môže rozdeliť na dve obdobia poberania materského (napríklad dva týždne a 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa). Tesne po narodení dieťaťa si teda bude môcť požiadať o dávku v trvaní maximálne dvoch týždňov a o zvyšok si môže požiadať neskôr. Toto obdobie dvoch týždňov sa započíta do celkového obdobia 28 týždňov, počas ktorého má otec (pri starostlivosti o jedno dieťa) nárok na materské aj v súčasnosti.
      
Materské počas otcovskej dovolenky bude financované z nemocenského poistenia vykonávaného Sociálnou poisťovňou. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa mu naďalej bude patriť platená otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov, respektíve 31 týždňov, ak ide o osamelého muža, alebo v trvaní 37 týždňov, ak ide o dve alebo viac detí.
      
Okrem toho sa predĺži šesťtýždňové obdobie od narodenia dieťaťa, v ktorom môže otec dieťaťa čerpať prvú časť materského, o obdobie, počas ktorého bolo dieťa po pôrode hospitalizované zo zdravotných dôvodov dieťaťa alebo matky.
      
Rozšíria sa tiež možnosti propagácie odborových organizácií. Tie budú mať možnosť primeraným spôsobom osloviť zamestnanca s cieľom ponúknutia členstva v nej. Spôsob oslovenia zamestnanca dohodne odborová organizácia so zamestnávateľom. Ak k dohode nedôjde, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi písomnú informáciu o odborovej organizácii, ktorá u neho pôsobí.

Zdroj: TASR   Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."