Hlavný štátny radca - mzdár
Place of work
Grösslingová, Bratislava, Slovensko
Start date in work
Asap
The date the offer was added
26 Feb 2024 (update 12 Apr 2024)
Type of employment
indefinite period employment
Salary (gross)
Under specific legal regulations
Number of free positions
1

Information about job offer

Job description

Koordinovanie celoštátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia na úrovni iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.


Komplexne spracováva mzdovú agendu, podľa platných predpisov zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme; nahlasuje zamestnancov do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne; zaznamená do mzdového systému SAP finančné nároky zamestnancov, vyplývajúce z dohôd mimo pracovného pomeru; eviduje a vykonáva zrážky zamestnancov; vedie centrálnu evidenciu vzdelávania zamestnancov SIŽP – nahadzovanie údajov a sledovanie čerpania finančných prostriedkov na vzdelávanie; vedie evidenciu mentorov; vedie evidenciu interných predpisov SIŽP a ich aktualizácie na osobnom úrade a poučenie zamestnancov; pripravuje podklady k prijatiu nových zamestnancov mimo pracovného pomeru, vypracováva dohody mimo pracovného pomeru, zakladá dokumentáciu do zložiek zamestnancov.

Selection procedure information

Podmienky výberového konania sú zverejnené na portáli Slovensko.sk, výberové konanie VK/2024/1599


https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/45501

Working mode

Single-shift system

Benefits offered

  • flexible working hours
  • vacation beyond the Labor Code

Employee requirements

Required education

  • Tertiary Education (Undergraduate|
  • Tertiary Education (Graduate)

Length of experience

at least 1 year

Driving licence

  • Category B

General qualifications and prerequisites

  • Komunikácia (jednanie s ľuďmi)
  • Pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
  • Samostatnosť
  • Spoľahlivosť

Additional requirements

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

ovládanie štátneho jazyka

bezúhonnosť

Employer information

Business Name

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Company Registration Number

00156906

Address

Grösslingová 7152/5, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, Slovakia

Internet address

Characteristics of the company

Slovenská inšpekcia životného prostredia je odborný kontrolný orgán, ktorý vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie, ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie a vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia podľa osobitného predpisu.

Contact person

Similar job offers

P
Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch

Vráble
self-employed, indefinite period employment
from €1,100 to €1,700 per month
Updated 9 May 2024
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Bratislava
indefinite period employment
€1,300 per month
Updated 9 Apr 2024
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Bratislava
indefinite period employment
€1,500 per month
Updated 9 Apr 2024
Nemocnica BORY, a. s.

Bratislava
indefinite period employment
€2,000 per month
Updated 27 Mar 2024
C
Centrum pre deti a rodiny Pečeňady

Pečeňady
indefinite period employment
Unstated wage
Updated 7 May 2024
I
Ing. Edita Pavlovičová K.C.U KANCELÁRIA CERTIFIKOVANÉHO ÚČTOVNÍCTVA

Nitra
indefinite period employment, agreement for the performance of a work assignment
€750 per month
Updated yesterday
P
PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.

Považská Bystrica
indefinite period employment
from €1,300 to €1,900 per month
Updated 21 May 2024

Žilina
indefinite period employment
from €1,500 to €2,000 per month
Updated 6 May 2024

More employer offers

S
Slovenská inšpekcia životného prostredia

Bratislava
indefinite period employment
Unstated wage
Updated 15 May 2024