Spravodajstvo
Olvasási idő 04:12
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

Pracovať alebo študovať

“Jestli si to neidealizuji, školu jsme tehdy brali vážně. Muselo se do ní chodit, a to i na přednášky. A navíc – po celou dobu našeho studia – i v sobotu. To už si dnes mnozí nedovedou ani představit. Myšlenka vedlejšího pracovního poměru byla nepředstavitelná, jediným možným zdrojem doplňkového příjmu byla prázdninová brigáda nebo dávání kondicí,” povedal 21. októbra 2023 vo svojom príhovore k 70-tému výročiu založenia Vysokej školy ekonomickej v Prahe bývalý český prezident a zároveň vysokoškolský pedagóg, Václav Klaus.

Bratislava 24. novembra (TASR/OTS) – Naozaj je to tak, že štúdium je teraz menej náročné alebo je to celé dôsledkom zaujímavých pracovných ponúk už aj pre študentov?

“Študentom odporúčam začať pracovať na svojej pracovnej kariére čím skôr. Vhodná pracovná aktivita počas štúdia má ohromný význam nielen pri získavaní pracovných zručností, kontaktov, skúseností, ale v prípade nájdenia pracovnej brigády, či čiastočného úväzku v príbuznom odbore štúdia, získa študent výbornú príležitosť konfrontácie nadobúdaných kompetencií s potrebami praxe. Významne mu to uľahčí prechod na trh práce po ukončení štúdií. Z môjho pohľadu by mohol začať so zháňaním vhodnej pracovnej kariéry hneď, ako sa etabluje v nových podmienkach svojho vysokoškolského štúdia, ako si vytvorí systém štúdia, keďže v tejto fáze by budovanie pracovnej kariéry nemalo ísť na úkor štúdia. Počet hodín týždenne je silne determinovaný charakterom práce, ročníkom štúdia i rozsahom študijných povinností. Je to ale obdobie, keď študent môže veľmi efektívne formovať svoju budúcu úspešnosť na trhu práce, preto by mal venovať tejto oblasti čo najväčší priestor a samozrejme, po zodpovednom plnení si vyžadovaných študijných záväzkov, “ pripomenul prorektor pre stratégiu a marketing Prešovskej univerzity, prof. Ing. Peter Adamišin, PhD.

Pre kariérny rast študentov je výhodou, ak vstúpia na trh práce už počas štúdia.

Podobný názor má aj vedúca Katedry sociálnych a humanitných vied Fakulty sociálno – ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka PhDr. Eva Živčicová, PhD. “Práca popri štúdiu, či formou brigády, práce na dohodu, alebo čiastočný úväzok je pre študenta prínosná. Získava v nej nové zručnosti, pracovné návyky a tiež sa adaptuje na trh práce. Z môjho pohľadu nie je podstatné pracovať v odbore, ktorý študent študuje, pretože niektoré zručnosti sú tzv. prenosné, teda využiteľné v akejkoľvek práci, pracovnej pozícii či odbore. Vzhľadom na rozdielne študijné podmienky asi sa nedá presne povedať, koľko času je možné venovať práci popri štúdiu. Samotný študent si musí ujasniť svoje priority a podľa nich realizovať rozhodnutie. Je to iste ľahšie vo vyšších ročníkoch resp. na druhom stupni vysokoškolského štúdia, kedy má aj možnosť zapojiť sa do rozvojových programov inštitúcií či spoločností, ako potencionálny budúci zamestnanec.”

Z aktívnych študentov majú samozrejme veľkú radosť mnohé firmy, ktoré si už počas štúdia získavajú nových zamestnancov. A nemusí ísť vždy len o odborné brigády. Pracovné návyky a manažérsky systém dokážu získať aj na pracoviskách, ktoré priamo s ich študijným odborom nesúvisia.

“Pre kariérny rast študentov je výhodou, ak vstúpia na trh práce už počas štúdia a to z viacerých dôvodov. V prvom rade ide o prvé pracovné skúsenosti, zabezpečia si finančnú nezávislosť, či získajú zaujímavé kontakty. Pravdou je, že nie je možné definovať optimálny počet hodín, záleží to na individuálnych preferenciách jednotlivcov, ale aj na náročnosti študijného programu. Zároveň výber práce na úväzok či brigády ešte počas štúdia by mal byť dobre premyslený. Ideálne je nájsť si prácu, ktorá sa zhoduje so študijným odborom alebo budúcimi kariérnymi cieľmi, pretože takáto skúsenosť môže mať najväčší prínos pri hľadaní zamestnania po skončení školy, ale na druhej strane mnohí vysokí manažéri začínali práve na našich prevádzkach” – hovorí s úsmevom Monika Mikulová, Employer Reputation & Recruitment Consultant zo spoločnosti McDonald’s Slovakia.

“Skúsenosti z trhu práce ukazujú, že možnosť zarábať už počas štúdia je pre študentov veľmi lákavá, možností je dosť. Vysokoškolskí učitelia chápu túto motiváciu, nesúhlasia však s tým, ak to ide na úkor štúdia. Je dôležité pre študenta nájsť v tejto otázke rovnováhu,” zhrnul svoje skúsenosti z komunikácie so študentmi, zamestnávateľmi a vedením vysokých škôl, Ľubomír Dranga, predseda občianskeho združenia múdry pes o.z., ktoré už niekoľko rokov organizuje “Kariérne workshopy pre stredné a vysoké školy” v spolupráci so spoločnosťou sli.do a mediálnym partnerom projektu, tlačovou agentúrou TASR.

Zdroj: TASR  Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."